27 Ten oosten van de Huizumer Begraaf plaats was al in 1924 een ijsbaan aan gelegd, voor ijsclub Tjallinga. Bij de op richting in 1879 heette de vereniging nog IJsclub Huizum. Op deze ijsbaan werden veel kortebaanwedstrijden gehouden, zowel Friese als Nederlandse kampioen schappen De Huizumer Jan Heitbrink werd er tussen 1958 en 1964 meermalen nationaal kampioen. De beheerder van zowel het zwembad als de Ijsbaan was Leenstra. De familie Leenstra woonde 's winters als de ijsbaan open was in het gebouw bij het zwembad en 's zomers woonden ze in het huisje op de ijsbaan. De ijsbaan is in 1970 gesloten. Een deel van de ijsbaan maakt nu deel uit van de Huizumer Begraafplaats. De bewoners van Huizum West gingen meestal via de Verlengde Schrans naar het zwembad, terwijl de zwemliefhebbers tussen Borniastraat en Huizumerlaan via het dorp een fietspad volgden dat langs de ijsbaan liep en waar je ook Villa Abbingstate zag. De Wirdumervaart, een zijvaart van de Nieuwe Potmarge, stroomt door Huizum en kruiste ook de Badweg. Het bruggetje werd De Swarte Planke genoemd. Na 1945 kwam er een brug van beton. De directe omgeving van De Swarte Planke was erg schilderachtig en is door verschillende kunstenaars vastgelegd, onder andere door Bouke van der Sloot (1910-1995.) Ten westen van de Wirdu mervaart en ten noorden van de Badweg woonde de familie Kaastra. Aan de zuid kant van de Badweg bij De Swarte Plan ke woonde gardenier Gerrit Stelpstra, Badweg 12. Stelpstra was ook school- schoonmaker van School 25, aan de Hui zumerlaan. Nog verder naar het westen lag aan de noordkant van de Badweg een grote proef tuin. Tussen de proeftuin en de Bornia straat was een bouwland van De Witte uit Goutum, westelijk daarvan de sportvel den van FVC (1919), Blauw Wit '34 en de kaatsvereninging OG (1907). Vervolgens kwam de Borniaspeeltuin en ten westen daarvan de sportvelden van LVV Fries land. De ingang van het terrein van Fries land was in het Borniapark aan de Ver lengde Schrans. Van de Badweg liep ook een voetpad dwars door het weiland naar de Hempenserweg. De Badweg in februari 1962 Het Huizumer zwembad aan de Badweg rond 1940 LcovolF^£A.£

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 29