ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Leova.'c^LA.It 31 Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Dag van de Leeuwarder Geschiedenis Vooral op zaterdagmiddag trok de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis van 29 okto ber veel publiek. Rondwandelingen door de stad, de tentoonstelling in het HCL, de finale van de eerste Leeuwarder Histori sche Quiz, de première van de eerste cd gewijd aan de stadsgeschiedenis door folk- band Irish Stew en verschillende andere activiteiten trokken in totaal zo'n zeven honderd belangstellenden. De dag werd geopend door Thea Koster, 'buurvrouw' van het HCL en CDA-gemeenteraadslid, die de oude huisnaam op het pand Grote Kerkstraat 25 onthulde en door stadsdich ter Arjan Hut, die behalve het Friese gedicht Under de toer ook voor het eerst een gedicht in het Liwwadders over zijn eigen woonomgeving, de oude Indische buurt, voordroeg. Ook op andere dagen van de Week van de Geschiedenis waren er activiteiten rond om het thema "buren'. HCL en de gemeen te Boarnsterhim organiseerden op 30 oktober een unieke historische boottocht van Akkrum naar Leeuwarden v.v. Hon derddertig opvarenden genoten van de zon en van historische presentaties over taal kunde, natuur en lokale geschiedenis. Ook in Stiens en Britsum vonden goed bezoch te activiteiten plaats, die georganiseerd werden in samenwerking met de Docu- mentatiestichting Leeuwarderadeel Leeuwarder Scheurkalender Deze onlangs verschenen scheurkalender bevat 365 anekdotes, feitjes, foto's en prenten uit de rijke Leeuwarder geschie denis. De Leeuwarder scheurkalender 2006 is een samenwerkingsproject tussen HCL en boekhandel De Tille. Lezing over kloosters Naar aanleiding van de opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof heeft het HCL een lezingencyclus geïnitieerd over de geschiedenis en archeologie van Leeu warden in Romeinse tijd en middeleeuw- Kerk (Grote Kerkstraat 222) over De en. Prof. dr. Hans Mol vertelt op 29 Leeuwarder kloosters in de middeleeuw- november vanaf 20.00 uur in de Waalse en. De toegang is gratis. De Grote Kerkstraat omstreeks 1900. Deze foto en nog veel meer over de Grote Kerkstraat is nog tot 1 februari te zien in het HCL

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 33