Liwwadders, waar is dit 34 ft Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per email historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. Fotograaf Jacob van Essen was nog net op tijd om dit idyllisch plekje in beeld te brengen. Het prieeltje bevindt zich op de binnenplaats van de voormalige lijk- kistenfabriek van Boonstra in de Minne- mastraat. De N.V. Stadsherstel is hier druk bezig om er wooneenheden te rea liseren. Gezien het aantal goede oplossingen spreekt dit plekje bij Leeuwarders zeer tot de verbeelding. Wie herinnert zich niet de houten planken, die voor verwerking gereed lagen in het, ten behoeve van de verdere droging, veelal geopende pakhuis. De winnaar van de boekenbon, Gerrit Jan Alberts, schrijft dat hij daar veel voet stappen heeft liggen, omdat hij vroeger mocht meerijden in de (doorgaans lege) lijkwagen met chauffeur Henk Hofstra uit Grou, die tegenwoordig begrafenisonder nemer is in Den Haag. Enkel stond er wel eens een lege kist achterin. Tenminste "Hofstra had als de Amerikaanse slee leeg was een behoorlijk ruige rijstijl. Toen ik daar eens wat over zei, kreeg ik als ant woord: Dur het nog noait een klant klaagt." De oplossing van de nieuwe opgave kan worden ingezonden tot 8 januari 2006. Leovac3tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 36