3 De Koepelkerk aan de Vredeman de Vriesstraat in 1984 aan de orde, we zongen uitsluitend psal men. De liturgie die dominee toepaste was allang achterhaald: de tussenzangen waren uit den boze, maar Zelle maakte er gretig gebruik van. Desondanks trok Zelle veel mensen. Dat had te maken met uiter aard zijn aantrekkingskracht, zijn specia le manier van verkondiging, maar ook zeker vanwege zijn duidelijkheid over wat goed en wat fout was. Dat er daarnaast ook veel mensen op af kwamen vanwege de sensatie, was natuurlijk voor de hand liggend. Een oud fietsje In de stad zelf kwam ik Zelle ook wel tegen. Meestal in de regen. Hij fietste dan door de stad, op een eenvoudig oud fietsje en alleen maar in een wijde broek met laarzen aan en in een bloesje met korte mouwen. Het haar hing in slierten langs zijn hoofd. Zo fietste hij ook naar de Klei ne Wielen om daar zijn dagelijkse baan tjes te zwemmen, met een eenvoudig handdoekje onder de snelbinder. Hij deed veel aan sport: een gezonde geest in een gezond lichaam was zeker op hem van toepassing. De Leeuwarders konden hem in de nachtelijke uurtjes wel aantref fen als hij zijn rondjes liep. De overige uren van de dag werd er gestudeerd. De geschiedenis van de christelijke organisa ties hadden zijn interesse. Vooral de theo logie en de vaderlandse geschiedenis werden nauwkeurig bestudeerd. Al die onderwerpen gebruikte hij in zijn preken en in zijn spreekbeurten, die hij voorna melijk hield voor de vakbeweging en voor de kiesverenigingen van de Anti-Revolu tionaire Partij (ARP). Met aansprekende stellingen als Op de rand van het ledikant of Doorbraak-uitbraak-inbraak of Hou ze in de gaten wist hij zijn gehoor te trekken en te boeien. Op 1 maart 1973 was er een belangrijke ARP-vergadering in Leeuwarden, afde ling Centrum-Oost. Het ging over de stra tegienota voor een basisprogramma voor het samengaan van de ARP, de CHU en de KVP. De vergadering was tegen dit docu ment: het was te oppervlakkig; (1 voor, 2 blanco en 36 tegen). En naast wie zat ik die avond? Juist, naast dominee J.H. Zel le. Hij was gekleed in een grote broek met een donker jackje aan. Hij heeft zijn bij drage ook geleverd, met een stem als een klok vertolkte hij zijn opvatting. Koepelkerk Op 8 september 1975 gingen we met een stel vrienden naar de Koepelkerk, want eindelijk na jaren preekte dominee Zelle daar. Dat was inderdaad jaren geleden, want Zelle preekte eigenlijk nooit in de poel des verderfs. Dit was dus een hele sensatie en de dienst trok veel mensen. De kerk was vol en dat zegt wat in de Koe pelkerk, want er kunnen zo'n duizend mensen in. We kregen heel wat over ons heen. Alle thema's die Zelle altijd al ter sprake bracht, kwamen ook nu aan de orde: de Tweede Wereldoorlog, Leeuwar den, de christelijke politiek, de christelijke vakorganisaties, waaronder zeker de vak bond en het christelijk onderwijs. Maar de preek was duidelijk, zwart wit zoals te doen gebruikelijk. Er waren twee tussen zangen, waaronder zijn geliefde psalm 42 ('t Hijgend hert der jacht ontkomen....) De preek handelde over Zacheüs: Ik moet heden bij U verblijven. De drie punten waren: 1. Zacheüs kreeg de kans van zijn leven. 2. Zacheüs had de dag van zijn leven. 3. Jan Publiek heeft altijd kritiek. Vooral punt drie veroorzaakte enige hila riteit. Maar helaas, hij zong weinig liede ren mee, alleen het laatste lied, psalm 25, zong hij uit volle borst mee. Hij was goed te horen, maar hij overstemde de volle kerk niet. Dat zou ook een wonder geweest zijn. Hij was natuurlijk ook al 68! Het viel ons op dat er veel mensen waren die hem nog nooit hadden meegemaakt en die waren dan ook erg verbaasd, er werd dan ook hardop gelachen in de kerk. Later kwam Zelle nog wel een enkele keer in de Koepelkerk. Zo ook, toen er net een orgel werd geplaatst (1976). Dat gebeurde door vrijwilligers en hoge stella ges stonden voor in de kerk. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 5