Herinneringen aan Ossekop 13 10 Alida Beekhuis Ik zal een jaar of acht zijn geweest, toen ik na schooltijd nogal eens vanaf het Hof plein, waar mijn school stond, naar de Ossekop liep, waar mijn vader op nummer 13 zijn kantoor had. Langs Hilarides, de kantoorboekhandel in de Weerd, naar de Nieuwestad, dan de Peperstraat in en de brug over van de Weaze naar de Ossekop. Als jong meisje wist ik natuurlijk nog niet dat het kantoor zich bevond in een histo risch pand, gevormd door het samenvoe gen van aangrenzende panden en bijge bouwen tot het huidige hoekpand. Delen ervan worden al genoemd vanaf 1564. In 1681 wordt het geheel omschreven als 'seeckere huysinge, hovinge cum annexis, de olde signorie genaemt'. Het was een huis dat werd bewoond door voorname lie den, wat ook blijkt uit de kostbare interi euronderdelen zoals behang, schilderin gen voor de schoorstenen, glasramen, gedecoreerde voorramen en kachels. Een van de voornaamste bewoners was Wilco Julius van Weideren Rengers, wet houder en later burgemeester van Leeu warden, statenlid en lid van de Eerste Kamer. Het Rengerspark, dat hij in 1904 aan de stad schonk, herinnert aan zijn naam. Eerdere bewoners waren onder meer Jan Tyaerd van Sterckenburg, Focco Rommarts, Raedt Ordinaris inden Hove van Vrieslant en de families Brantsma en Bieruma Oosting. Met Christiaan Houdijn Beekhuis kwam het pand in onze familie. Vaders factotum In een smal fïetsensteegje, dat vanaf de straat met een deur was afgesloten, was een zij-ingang naar mijn vaders kantoor. Door de hoofdingang, met een majestueus versierde deur en een brede marmeren gang daarachter, kwam ik nooit binnen. Die zij-ingang was, voor zover ik mij her inner, altijd open en gaf toegang tot de kamer waar Mollerus Couperus resideer de. Als je de deur in kwam was er een balie met links een aantal diepe kasten en rechts, achter de balie het gedeelte met de bureaus van Molle en de secretaressen. Molle was vaders factotum: boekhouder, hoofd van de administratie en baas van de secretaressen. Met Molle kon ik het goed vinden, want hij liet mij toe tot zijn bureau, gaf me postzegels en liet me typen op de schrijfmachine. Dat laatste was spannend. Wij hadden er thuis geen, voor zover ik weet. Via de deur aan de andere kant van deze kamer kwam je in de gang, waar een De werkkamer van vader Beekhuis met uitzicht op de gevangenis Collectie Alida Beekhuis De brede marmeren gang Collectie Alida Beekhuis Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 12