Orgelmakerij Bakker en Timmenga 125 jaar Leova.'c^LA.It 15 Ad Fahner Wie de geschiedenis van Leeuwarden als orgelstad een beetje kent, weet dat de Friese hoofdstad in de negentiende eeuw meerdere orgelmakerijen huisvestte. Namen als Van Dam, Hardorff, Adema en Bakker Timmenga waren in heel Neder land bekend. Het langst waren de vier generaties van de orgelbouwers Van Dam in Leeuwarden werkzaam. Van 1779 tot 1917 was hun werkplaats gevestigd aan de Zuidergrachtswal. De twee grote orgels die zij in onze stad heb ben gebouwd zijn helaas hier niet meer te beluisteren. Immers het drieklaviers in strument van de Galileërkerk bevindt zich nu in Zeeland (Tholen) en het fantas tisch mooie orgel van de voormalige Wes- terkerk wacht nog steeds op herplaatsing. Van de 19e-eeuwse Leeuwarder orgelma kerijen wist alleen de firma Bakker Timmenga de twintigste eeuw te overle ven. Eind vorig jaar bestond deze orgel makerij 125 jaar. Zoon van een molenmaker Op 18 december van het vorig jaar was het precies 125 jaar geleden dat Fokke Bakker (1842-1904) en Arjen Timmenga (1854-1920) een nieuwe orgelmakerij te Leeuwarden stichtten. Het was op dat moment de vierde orgelmakerij in deze stad. Immers, de bedrijven van L. van Dam en Zonen, Adema en Hardorff waren nog volop werkzaam. Fokke Bakker had het vak geleerd bij de orgelmaker Willem Hardorff aan de Nieuwestad nummer 74 en begon rond 1877 voor zichzelf. Hij was doopsgezind en één van de organisten van de doopsgezin de kerk aan de Wirdumerdijk. Zijn 'eigen' orgel werd ook door hem onderhouden. Blijkbaar tot tevredenheid van het kerkbestuur want hij ontving van hen een loffelijk getuigschrift plus een aanbeveling. Heel bruikbaar voor een jon ge, startende ondernemer. Waarschijnlijk is Fokke Bakker met Arjen Timmenga in contact gekomen tij dens de bouw van het orgel in de dorps kerk van Oosterend. Hier plaatste zijn werkgever Hardorff in 1870 een nieuw groot instrument. Arjen Timmenga, zoon van een timmerman/molenmaker uit dit dorp had een lichamelijke handicap en was dientengevolge minder geschikt om zijn vader in diens bedrijf op te volgen. Timmenga trad bij Hardorff in dienst en was een drietal jaren bij hem werkzaam. Hierna heeft Arjen Timmenga nog gewerkt bij Adema (1875/'76), Pieter Fla- es in Amsterdam en vanaf 1877 bij de bekende orgelmaker J.F. Witte te Utrecht. Het kleine bedrijf van Fokke Bakker kreeg diverse opdrachten. Zo plaatste hij onder andere het oude Hardorfforgel (1860) van de kerk van Baaijum over naar de gereformeerde kerk te Hallum. Enkele jaren later kwam het contact tot stand met de kerkvoogden van Mar- rum/Westernijtsjerk. Bakker vervaardig de in 1879 een nieuwe blaasbalg bij het Hillebrandorgel in de kerk van eerstge noemd dorp. Het nieuwe orgel van de kerk van Westernijtsjerk dat in 1880 in gebruik werd genomen, wordt beschouwd als opus 1 van de orgelmakers Bakker Timmenga. Zij waren eerst gevestigd in de Bollemansteeg en later in de Bagijne- straat 45, in een 17e-eeuws pand waar in de jaren 1880/'81 het Diaconessenhuis begonnen was en dat helaas in de vijftiger jaren van de 20e eeuw is afgebroken. Vol gens de gegevens van de burgerlijke stand was de firma hier vanaf 1882 gevestigd. De grondleggers van de orgelmakerij, Fokke Bakker (1842-1904) links en Arjen Tim menga (1854-1920) rechts Collectie Bakker en Timmenga

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 17