Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron Harry Drent Jan Faber Anneke Hellinga Piet Tuik Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Alida Beekhuis Piet Bosma Johan Faber Ad Fahner Bernard van Haersma Buma Sytse ten Hoeve Roelof Kerst de Jong Kees Siccama Jakob Vellenga Jesse Wassenaar Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar. Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex. Foto omslag: Een nog bijna dorpse entree van Leeuwarden: de Schrans rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. De molen was destijds gelegen aan de Smids- buurt nummer 20 juni 2006 Het Rooie Dorp 1 Talamini, een Italiaanse ijscoman in Leeuwarden 4 De stedemaagd van Rienk Keijert 7 Herinneringen aan Ossekop 13 10 Een trieste zomerdag in 1796 12 Orgelmakerij Bakker en Timmenga 125 jaar 15 Waaraan ontleent de Grote Kerkstraat haar naam? 17 Het Huzumer zwembad 19 Jeugdmuziekkorps Klein Maar Dapper 21 Dechesne, handelaren en grossiers in hoofddeksels en kleding 23 Van Haniasteeg naar Abbingahiem 26 Aan de slag bij Landstra en Deibei 28 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in oktober november 2006 iAepLewkrpI Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 2