- ïeuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Leova.'c^LA.It 31 Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Koningin Beatrix bekijkt doopboek Medewerkster Janneke Visser van het HCL spoedde zich op 25 april met een ruim 250 jaar oud doopboek richting Gro te Kerk. Ter gelegenheid van het staats bezoek van groothertog Hendrik en groot hertogin Maria van Luxemburg aan Friesland werd een rondleiding in de Gro te Kerk verzorgd. Op verzoek van mr. B. van Haersma Buma, voormalig kerk voogd van de Grote Kerk, stond het HCL tijdelijk het doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente Leeuwarden af, zodat de koningin haar gasten de doopin- schrijving van haar verre oudtante prin ses Carolina op 10 maart 1743 kon laten zien. De doopinschrijving was een kleine illustratie van de reeds eeuwen bestaande hechte band van het huidige Nederlandse vorstenhuis met de Friese hoofdstad. Prinses Carolina was de dochter van stad houder Willem Carel Hendrik Friso (Wil lem IV) en kroonprinses Anna van Groot- Brittannië. Doopregistratie van Princes Carolina, 10 maart 1743 x"~V jv ■r-ii. C j"ri0 ftlin tfT-''v.rt 'i> C, utait- r<.' Jrfrrdamtiai*- m' /'AA- m' {rcvrtl W $r£r!"/r Koningin Beatrix en haar gasten bekijken het doopboek Foto: Elly van Es Filmcollectie Janssen gedigitaliseerd Een paar jaar geleden verwierf het Histo risch Centrum Leeuwarden een serie films afkomstig van de heer E.H. Janssen. Het ging om 27 films van verschillende lengte, gedraaid op super 8, gedeeltelijk met geluid. De inhoud van deze films, door Janssen 'Leeuwarder Journaals' genoemd, bevat dagelijkse gebeurtenissen in Leeuwarden: markten, branden, tap toes, kermis, optochten, sportgebeurtenis sen enzovoort. De oudste film dateert van 1976, de jongste van 1990, in totaal zo'n 14 uur film. Al met al een bijzonder tijds beeld, dat het verdiende voor onze bezoe kers toegankelijk gemaakt te worden. De conservering en ontsluiting van deze Leeuwarden-films sloot mooi aan bij een project ter conservering van de Leeuwar dencollectie van het Fries Film Archief. In samenwerking met het Fries Film Archief heeft het HCL voor de digitalise ring van de films een aanzienlijke subsi die verworven van de Mondriaan Stich ting en ook een substantiële bijdrage van de Wopke Eekhoff Stichting, de stichting die de activiteiten rond het lokale histori sche erfgoed ondersteunt. De digitalisering is in het voorjaar 2006 afgerond en in de nabije toekomst zijn de films voor het publiek in het HCL op dvd beschikbaar.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 33