Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Liivivadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 1 september 2006 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden op per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. De in de oude molenromp gevestigde Machinefabriek van Henny van Duuren aan het Zuidvliet, vlak voor sluiting op deze locatie in 1999 Onze fotograaf heeft ook dit keer weer een gebouw in beeld gebracht, dat de tand des tijds niet heeft overleefd, maar dat wel ingebed zal worden in nieuwbouwplan- nen. Jarenlang heeft Henny van Duuren het gebouw en de bijgebouwen aan het eind van het Zuidvliet in gebruik gehad als werkplaats. Het is de oude romp van de volmolen die al in 1685 wordt genoemd. Zoals bijgevoegde foto laat zien is de romp vormgegeven met rondbogige raam- en deuropeningen met zandstenen neg- blokken en sluitstenen. In geschriften van 1780 blijkt dat de molen toen nog steeds werd gebruikt voor de textielindustrie. Daarna veranderde de functie in pelmo len (1786) en weer later (in 1819) in olie molen. In dat jaar wordt ook de naam genoemd: De Haan. De molen komt voor het laatst voor op een kaart van Leeuwar den van 1904, maar mogelijk was de molen toen al gedeeltelijk afgebroken. Een moeilijke opgave was het ditmaal niet, getuige de woorden van Jesse Wasse naar: 'nou, mannen, un makje dizze keer, dat jum meelbox sal wel ferstopt rake'. Velen vonden dan ook de goede oplossing, waaronder A.J. Herrema: 'De molenromp aan het Vliet. De restanten van deze molen worden betrokken bij de verbouw voor het nieuwe kantoorpand van architect Glas.' Door loting werd als winnaar aangewe zen: Rijanne Thomassen uit Leeuwarden. Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 36