6 In goeden doen op het San Marco Plein in Venetië, op weg naar de familie in Vodo di Cadore in 1953. De kleine Vittorio mocht mee Collectie Antonia Talamini De trotse vader op de Wirdumerdijk, met dochters Lina en Antonia in 1947. De transportfiets vervoerde bij andere gelegenheden ijs Collectie Antonia Talamini financiële ondersteuning. Doordat zijn vrouw Nederlandse was, gingen zijn kin deren hier naar school en hebben zij een Nederlands paspoort, een paspoort dat Tony voor zichzelf niet wilde aanvragen. Zo is het gemoed van de emigrant. Sober, maar ij del De (nu volwassen) kinderen Talamini met wie ik contact had, spreken met warmte en waardering over hun ouders. Het moet een hecht verband geweest zijn met een vader die aandacht had en duidelijk was voor zijn kinderen, maar die ook de baas was en een moeder die zich aansloot bij de wensen van haar man. Zo sober hun vader was in zijn werk, zo ijdel werd hij in zijn (schaarse) vrije tijd, bijvoorbeeld tijdens de reizen naar Italië. Dan toonde hij zijn Italiaanse smaak voor mooie kleren en hoeden. Tijdens de bezoeken van het echt paar aan Vodo in de wintermaanden was de in het bedrijf opgeleide en werkende neef van Mientje, Joop Gutman, steun en toeverlaat voor de kinderen. Tony Talamini stierf op 75-jarige leef tijd. Zijn werkzaam leven is hem op de laatste foto's aan te zien. Zijn jongere vrouw overleefde hem slechts twee jaar. Het bedrijf draagt zijn naam en het ijs wordt bereid volgens zijn receptuur. Zoals zijn dochter Thea zegt: 'zijn geest is hier nog aanwezig'. Weinig Leeuwarders, die deze zomer een ijsje komen proeven in de salon aan de Nieuweburen of op het bankje op de stoep, zullen zich realiseren dat die han deling berust op een toevalligheid, het toe val van een kleine Italiaan die in het begin van de jaren dertig zijn dorp ont vluchtte, de wijde wereld introk om de armoede de baas te worden en zich uitein delijk in Leeuwarden vestigde. Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 8