De Tuuntsjeskool 11 Johannes Faber De Tuuntsjeskool was de openbare lagere school aan de Arendstuin tussen Verwersbrug (de Kiepeloop) en de toenmalige Marechausseekazerne. Eén school gebouw, met twee scholen: school 7a met meester Okkinga en school 7b met mees ter Ehlhardt. Het viel in het begin van de jaren '30 van de vorige eeuw niet eens echt mee, de overgang van de veilige en beschutte bewaarschool naar de grote school. Weg van de zandbak met vormpjes, de wat strenge hoofdjuffrouw Kaastra, weg van de lieve juf Wiep en weg van juffrouw Oedsma, de conciërge annex broek-op- bindster van de bewaarschool op het Tour- nooiveld. Maar goed, we moesten wat gaan worden in de maatschappij en dus flink ons best doen. En dan natuurlijk wel naar vermogen. In dat verband gold voor mijn vader altijd: gedrag en vlijt moeten goed zijn en de rest inderdaad naar ver mogen. Als je voor die beide vakken ten minste een 7 scoorde, dan zat je goed bij mijn vader. En omdat ik een ordelijke jon gen was, lukte dat mij in de meeste geval len ook wel. Zes jaar lang was ik in school 7b (boven) onder de pannen, dus elke dag de trap op. Stadsweeshuis als hofleverancier Vanaf de Nieuweburen, waar ik woonde, was het maar een eindje lopen. Veel kin deren kwamen uit die buurt, waaronder ook joodse kinderen, zoals mijn klasge nootje Alie Vellema, die toen gelukkig geen weet had van wat haar allemaal nog te wachten stond. Maar ook zaten er veel kinderen uit de Houtstraat/Bleekerstraat en omgeving op deze school. Mijn vriendje van toen, Ate Jagersma, woonde in de Tweede Houtdwarsstraat. Het Stadsweeshuis was hofleverancier van school 7. Die kinderen kwamen in uniform naar school, in het donkerblauw. De meisjes hadden toen geen oorijzers meer op, maar een alpinomuts op het hoofd. En het kostuum van de jongens werd gecompleteerd door een rond stijf petje met gladde klep, ook al donker blauw. Soms was zo'n petje nog wel han dig ook. Ik herinner mij onderlinge voet balpotjes op het schoolplein, waarbij dan eerst twee aanvoerders werden gekozen. En deze moesten dan eerst even 'poote' om te zien, wie de eerste keuze had van spe lers. Meestal was ik daarbij geen eerste keus. Eén van de vaste basisspelers was Jacob Visser uit het weeshuis, die dan vaak op het doel stond en daarbij zijn pet je en uniformjasje gebruikte als doelpa len. En dat functioneerde prima. Maar dat was pas later, want ik begon als ukkie bij juffrouw Kniphorst, in de eerste drie klassen. Ze was niet zo gemak kelijk, zag er daarbij ook wat mannelijk uit. Alhoewel ik niet al te veel met haar aan de stok kreeg, onderschepte ze toch een keer een briefje van mij, dat kennelijk bestemd was voor een vriendinnetje. En toen ging er een ernstige brief naar mijn vader. Maar die had er gelukkig niet meer dan een lichte vermaning voor over. In gevecht met meester Als zowat de kleinste van de klas zag je al gauw op tegen die grote jongens. Ik zag bijvoorbeeld echt op tegen die grote Sije Herrema uit de Heerestraat. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 13