12 Groep leerlingen van school 7 rond 1937gefotografeerd door 'Pinkje' Collectie Johannes Faber Met zus Janny in de schoolbank Collectie Johannes Faber Of het probleem nu was ontstaan om zijn zusje Trijntje weet ik niet zeker meer, maar hij raakte op een gegeven moment aan het vechten met meester. Nou ja, als je dat durft dan ben je toch wat! Jaren later was ik met mijn gezin in Leeuwar den te logeren en toog met mijn zoontje naar de avondmarkt op de Nieuweburen. En daar gingen we samen af op een patat- kraam. En wie schetst mijn verbazing toen ik daar, in keurige witte jas compleet met wit petje, Sije Herrema als patatboer ontdekte. We herkenden elkaar meteen. En opnieuw had ik dat gevoel van ontzag: die lange man in het wit in zijn eigen patatkraam. 'Ah, Hannes, is dat dien seun?' 'Ja, Sije, en hij mut een sakje petat!' Op een goeie dag kwam Veenstra, de fotohandelaar van de Voorstreek (beter bekend als 'Pinkje' vanwege zijn gehandi capte handen, waarmee hij overigens heel erg goed kon omgaan) langs school en maakte een foto in de in aanleg zijnde Arendstuin. Van deze groep leerlingen schieten mij de volgende namen te bin nen: Reina Cartier, Fardo Timmer, Oedske Maurits, Otto Jansen, Sjoerd (achter naam niet meer bekend, maar wij noem den hem Sjoerd bargebloed), en op de tweede rij een beetje links van het midden sta ik nog op dit winters plaatje. In de vierde klas kreeg ik les van mees ter Grilk, een toch wel bijzondere man met, zoals we het 'bros' van nu toen noem den, stiekelhaar en bijzonder gebruind. Hij was afkomstig van een waddeneiland en zijn eilandgevoel stak hij niet onder stoelen of banken. Hij schreef er ook jon gensboeken over onder zijn pseudoniem C. Goudriaan, zoals: Bob Ros en zijn vrien den en Twee zeemansjongens. Deze boeken gingen natuurlijk over de zee, over het strandjutten en alles wat daarmee te maken had. En net zo boeiend als hij had geschreven kon hij er ook uit voorlezen, wat hij dan ook geregeld deed. Mamasjeu, de meisjes bukken De zesde klas was voorbehouden aan het 'Hoofd der School', in dit geval meester Ehlhardt. Hij was niet alleen bij ons op school bekend, want hij opende ook nog als voorzitter van de Sinterklaascommis sie elk jaar de toneelvoorstelling in de Harmonie. Dan werd daar door het onder wijzend personeel een bekend sprookje Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 14