Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron Harry Drent Jan Faber Anneke Hellinga Piet Tuik Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Johannes Faber Roelof Kerst de Jong Leendert Plaisier Kees Siccama Chris Visser Peter Westenbrink Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex Foto omslag: Bluswerkzaamheden tijdens de door duizenden nieuwsgierigen gadegeslagen grote V&D-brand op 21 maart 1963. Het lijkt de dame achter glas allemaal niet te deren. Foto: Anneke Bleeker. nummer 22 januari 2007 De eerste spoorverbindingen vanuit Leeuwarden 1 Koninklijke portretten in het stadhuis 5 Leven en werk van Piet van der Hem 9 De Tuuntsjeskool 11 De Friesche Hector, een radicale patriot 14 De Hogere Burgerschool, een verlaten onderwijssysteem 18 Een beter mens worden en de gemeenschap dienen 22 De ambulante handel en wandel van Janke en Willem Westenbrink 26 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt mei 2007 AmUvTvmp Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 2