De eerste spoorverbindingen vanuit Leeuwarden 1 Roelof Kerst de Jong De eerste trein ging in ons land in 1839 rijden tussen Amsterdam en Haarlem. Het werd een doorslaand succes en daarom begonnen rijke lieden al spoedig plannen te smeden om heel Nederland te voorzien van een spoorwegnet. Ook in Fryslan en Groningen dacht men sterk aan de aanleg van spoorwegen. Het is merkwaardig om te ontdekken dat de hoofdstroom van het personen- en goe derenvervoer in de eerste helft van de 19e eeuw in onze streken nog oost-west gericht was. Men droomde in de eerste plaats van een internationale verbinding van Engeland via Harlingen, Leeuwarden en Groningen naar Bremen en Hamburg. Holland was toen nog ver weg. De rege ring in Den Haag begreep al spoedig dat er geen toekomst zat in alle particuliere initiatieven. Op 15 mei 1846 stuurde zij een ingenieur, de heer Conrad, naar Leeuwarden. Hij moest de mogelijkheden van spoorverbindingen in het noorden onderzoeken. Op een militaire kaart van 1848 vinden wij de voorlopige resultaten van zijn werk. Het tracé van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden-Groningen loopt op deze kaart vrijwel kaarsrecht van west naar oost. De geografische realiteit heeft later wel voor meer bochten gezorgd. Het station van Leeuwarden was aan de zuid kant van de stad gedacht. ttiTrant STAATS-SF OMWEGEN. eiiem. M H ÉL lEÈIÏE L A.-.- LEMELTEÏlPl HMLIHBEJI TOT LEIUWA HDEB. - Cffltó( iTHV»?. - r ic 'ijjii tn Jrr.c.-cirifr. Bouwtekening uit 1865 voor een stationsgebouw te Harlingen en Leeuwarden Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 3