28 dambord. In datzelfde jaar verliet Willem de woning in het Sint Jobsleen en schafte zichzelf een andere boot aan, het snik- schip De Jonge Aafke, alsmede een wafel kraam. Al sinds een aantal jaren voer Janke met hem mee naar de diverse kermissen en jaarmarkten om daar hun koeken te slijten. Blijkbaar had men de zaak nu dus uitgebreid met een wafelkraam, een win kel en een tapperij. Uit een kan werd in E201 getapt bier verkocht 'kroeghoudor- sche bij de kan inslaande' en er was brood, braad, melk en room verkrijgbaar. Bij afwezigheid werd de verkoop overgelaten aan de overige bewoners van E201, de huurders van de bovenverdieping (o.a. de bekende horecafamilie Regnery). Geladen met zes kinderen, drie volwassenen, twee koekkramen, een wafelkraam, wafelijzers, beslagkommen en wat men al niet meer nodig had voor een goede bedrijfsvoering, zette De Jonge Aafke dan koers naar de kermissen en jaarmarkten van noord en noordoost Friesland. Als ze weer even in Leeuwarden terug was, lag ze voorname lijk afgemeerd aan de toenmalige Zaai landgracht. Het oogt allemaal idyllisch om met zo'n houten scheepje op de Friese wateren te varen, maar niets is minder waar. Het was hard werken en weinig verdienen, soms zelfs helemaal niets. In de winter maanden bijvoorbeeld, als er, behalve de vrijdagsmarkt, geen kermissen en jaar markten waren. Op sinterklaasavond en met oudjaar werden er nog wel wat zaken gedaan. En als men geluk had was het een strenge winter en kon er wat verkocht worden op het ijs. Maar in de Oude Doelesteeg E201 (tegenwoordig nummer 10) was het warm. Het pand bood regelmatig onderdak aan Willem en zijn gezin dat alsmaar groter werd. Janke had speciaal daarvoor op een boedelverkoop extra bedden en kussens aangeschaft. Ziek, zwak en rooms katholiek In de zomer van 1849 brak er tijdens de kermis een cholera epidemie uit. Vooral de armen werden getroffen, omdat deze veel al onder zeer slechte hygi├źnische omstan digheden leefden. Ook Willem werd deze ziekte niet bespaard. Hij werd 57 jaar oud en liet een vrouw en twee kinderen na. De Algemene Begraafplaats aan de Spanjaardslaan in de jaren zeventig van de 19de eeuw. Willem zal waarschijnlijk op de afdeling TV of V zijn laatste rustplaats hebben gevonden.Vele stadgenoten zijn hier op kosten van de Stads Armenkamer in naamloze graven te ruste gelegd. De hier afgebeelde grafmonumenten bevonden zich op de duur ste afdelingen 1 en 11 Le0Va.V3tA.1t Rechts van de Kanselarij, in de schaduw van de bomen op de oostelijke walkant van de oude Herengracht die de Turfmarkt en Tweebaksmarkt tot 1894 doorsneed, bevonden zich de kamers van het in 1850 nieuw gebouwde Ritske Boelemagasthuis Foto van J.F. Lomans, genomen tussen 1872 en 1879.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 30