Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Liwwadders, waar is dit? 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 15 februari 2007 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. De fotograaf richtte voor de prijsvraag uit het vorige nummer zijn lens op een pand aan, wat bij het boekje van de Open Monumentendag 1994 als ondertitel mee kreeg, 'een gribus met karakter en sfeer'. Daarmee werd Het Vliet gekenschetst. De foto toont een versiering op het pand nummer 107. Als u een kijkje gaat nemen, zal u opvallen dat het café met bovenwo ning minder bijzonder is dan het ernaast gelegen trapgevelpand nummer 109. De toenmalige eigenaar hiervan, Johannes Gelterp, liet in de zogenaamde cartouches het jaartal 1735 aanbrengen. In een latere koopakte lezen we: 'een wel ter nering staande huizinge'. In het begin van de vorige eeuw woonde hier schilder Pieter Sierks Weijer. Bij een ver bouwing in 1917 werd een tweede jaartal aangebracht. De trapgevel is van bruine mangaansteen opgetrokken en telt zes met natuurstenen platen afgedekte trap pen. Op de schoorsteen ziet men de fraaie koperen windwijzer in de vorm van een paard. Een belangrijke blikvanger is de fraaie 'oeuil de boeuf' in de top van de gevel. Uit het geringe aantal goede oplossingen blijkt dat de opgave dit maal weer pittig was. De boekenbon is gewonnen door J.L. van der Geest te Leeuwarden. Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 36