LEEUWARDEN-I Qoa ©aasjasaca ^£>SÏ aasj aa£^QaaSE?Q©®\5?aia 3. AANKONDIGING DER FLESTENdoor liet luiden der klokkendes morgens van -2. ONTVANGST DER FEESTGENOÖTENin de groote raai der Sociëteit Amicitia ingang VERTREK VAN DEN FEESTTREiN, des voormiddags te 11% uur. 4. MAST KLIMMEN op het plein voor het Paleis van Justitie van 12 tot 2 uur. 5. MI7LÏK UITVOERING aldaar, tot afwisseling van gezegd Volksfeest, gedurende dien tijd. 6. MUZIJK VAN HET KORPS M[ZIJKANTEN DER DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ, in den Stads tuin, van half een tot half drie uur. 7. TERUGKOMST VAN DEN FEESTTREIN te Leeuwarden, tusschen 3en 4'/a uur en 9. ILLUMINATIE te G uur, op het plein voor het Paleis van Justitie en muzijk van het korps muzijkanten van het 8ste Regiment Infanterievan G tot 8 uur. LI op Woensdag den 14 October 1863. A 8 tot 9 uur en bet spelen van bet carillon van 10 tot 11 uur. van de zijde van den Wirduraerdijkdes voormiddags ten 11 ureoui van daar onder geleide van liet Muzijkkorps van het 8ste Regiment Infanterie, zicli naar liet Stationsplein te begeven. ontvangst aldaar door de muzijk der dienstdoende Schutterij. 8. FEESTMAAL, den genoodigden aangeboden door de Maatschappij tot exploitatie der Staats-spoorwegendes namiddags te 5 uur, in de groote Concertzaal. 10. VUURWERK op gezegd Plein te 9% uur en muzijk als voren van 9 uur tot na den afloop van het Vuurwerk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 40