Georgius Henderikus van der Meulen, een vergeten schilder /f/<7 LJOH?:xas deR MEELEN 24 Hans Jorna Georgius Henderikus van der Meulen, roepnaam George, werd geboren op 27 december 1889 als zoon van Johannes Christoffel van der Meulen en Anna Catharina Antonia Swildens. De katholieke familie Van der Meulen was in Leeuwarden groot geworden met handel in natuursteen, glas en verf. Zij bezat een bedrijf aan de Oostergrachtswal 97, waar natuursteenwerken en grafmonumenten werden gemaakt. Volgens overlevering schonk de firma bij de bouw van de Sint Bonifatiuskerk graniet voor een altaar. In de glasfabriek werden onder andere glas-in-lood ramen en geëtst glas vervaardigd. Men had er vele hon derdduizenden kilo's glas op voorraad. De onderneming, met 70 man personeel, had tevens een winkel op de Nieuwestad 76 en diverse vertegenwoordigingen elders in het land. In de nacht van 27 juni 1929 brak een felle brand uit in de fabriek van NV Glas, Steen- en Verfhandel voorheen L.J. van der Meulen. De brand werd met 14 slangen bestreden. De verffabriek en de glasmagazijnen werden totaal verwoest. De fabriek van marmerwerken en glas verwerking liep grote schade op. De grote voorraden glas en verf gingen eveneens in vlammen op. Het was een van de grootste branden in Leeuwarden van de twintig ste eeuw. De schade liep in de honderd duizenden guldens. De firma was op de beurs verzekerd, maar niet tegen bedrijfs schade. De zaak is deze brand nooit meer te boven gekomen. George was samen met zijn zes broers medefirmant en nog hetzelfde jaar werd het faillissement aan gevraagd. Enkele familieleden en werk nemers begonnen daarna voor zichzelf. Hieruit ontstonden de steenhouwerijen Gebroeders Jorna en D. Arends, alsmede glasatelier Martin de Boer in Leeuwarden en Almeline (Van der Meulen) in Almelo. Landschapschilder Na het faillissement in 1929, maakte Van der Meulen als een van de jongste broers van zijn hobby, tekenen en schilderen, zijn beroep. Hoewel het begin moeilijk was heeft hij altijd goed van zijn werk kunnen leven. Hij heeft er ook nooit iets anders naast hoeven doen, of het moet het verhuren van kamers zijn geweest. George begon al op jonge leeftijd met tekenen. Op zijn vijftiende toonde hij zijn vader een tekening van een dorpsgezicht. Die herkende het meteen als een gezicht op Wurdum. Dit gaf hem een positieve impuls om door te gaan met tekenen en schilderen. Door familiecontacten kwam hij vaak in Zuid-Limburg. Daar tekende en schilderde hij veel, voornamelijk in Venlo en omgeving en in de buurt van Landgraaf en Maastricht. Op latere leeftijd ook in de steden Rotterdam en Amsterdam. Vaak was George te vinden in de bibliotheek van de Kanselarij, op zoek naar boeken over kunst en kunsthis torie. Hij trouwde in 1926 met de negen jaar jongere Tjerkje Wassenaar. Zij was fami lie van de veehouders Wassenaar onder Jelsum en als kind woonde zij in de villa Baensein aan het eind van de Harlinger- straatweg. Ze was een artistieke persoon lijkheid en hield van acteren en piano spelen. De huwelijksreis bracht het paar naar Parijs en vóór de oorlog bezochten ze meerdere malen Duitsland. #iilirifkrtl ,A.«p 'frtiïiljJ CJI <JJI w 3 r i s ,T, si h e X >|iiKd rn Vritfkr-iti? - r Vv i if - i. - - y "-fs*-1 ui i li.- ,,.'i\\4*TrTi«.-sn*BÏ"4 IfanlowSï 3 ;'!w Qp."- x AA -■ n s a y •a rui, i n ii «i i Rekening van de firma Van der Meulen voor het Sint Anthony-gasthuis la»;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 26