27 De hoek Oostergrachtswal/Wijbrand de Geeststraat omstreeks 1935. De firma Van der Meulen was gevestigd in Oostergrachtswal 97-99. G.H. van der Meulen woonde een aantal jaren in nr. 99 (direct links van het hoekpand). Op de hoek de kruidenierswinkel van De Boer Harry Joosten, een vriend van Van der Meulen, schreef in 1949 vanuit Den Haag "hier is in de olieverf schilderstukken lelijk de klad', waarna hij vervolgde met: 'hoe sta jij tegenover die nieuwe manier van schilderen, ik vind het vreselijk en dan beweren ze dat ze het zo zien. Ik kan het me niet voorstellen, wantje kunt soms niet eens zien wat boven of onder is.' In openbare collecties is Van der Meulens werk nauwelijks te vinden. Het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek bezit een aantal olieverven van hem, welke de toets der kritiek niet helemaal kunnen doorstaan. Het zijn meest herhalingen van beter werk elders. Alleen de daar bewaarde aquarel van de Kurkemeer is oorspronkelijk. Een waarschijnlijk beter werk, uit zijn vroegste periode, 'Molen op het Kalverdijkje' uit 1912, dook in 1999 op. Tijdens de jaarlijkse veiling voor moderne kunst van de serviceclub Kiwanis in Leeu warden werd het geveild voor 1000,-. De onbekendheid van de naam Van der Meulen heeft de schilder voorname lijk aan zichzelf te wijten. Hij was wars van publiciteit en timmerde geheel niet aan de weg. Toch kende hij schilders als Johannes Elzinga, Andries en Bouke van de Sloot, Piet Hein van Asperen, Rob Röhr- kohl en Dick Osinga goed. Ze kwamen wel samen in het atelier van Dick Osinga in het huis aan de Eebuurt 14 en verenig den zich onder de naam De Horizon. Ook schilderden ze hier samen wel naar model. Volgens insiders had George een zachtaardig karakter en was hij een stevi ge roker van sigaretten en pijp. Drie jaar voor zijn dood openbaarde zich keelkan ker, hetgeen hem erg verzwakte. Hij overleed in Leeuwarden op 12 sep tember 1951 op 62-jarige leeftijd en ligt begraven op de roomse begraafplaats Sint Vitushof in Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 29