Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' La» it Liwwadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. ook koeien - ik keek iets naar onder en daar was ze dan de fraaie koe!' schrijft Maarten van Doremalen. P. Haaijema uit Leeuwarden weet dat de eerste steen van dit pand is gelegd op 19 juli 1906 door Hubertine Dieuwke. Volgens hem was hier vroeger slagerij Glas. Het lot heeft J. de Jong uit Leeuwarden aangewezen als winnaar. Voor hem/ haar was de opgave, gezien de toelichting, niet zo moeilijk: 'ik fiets er bijna dagelijks, als ik van de Kanaalsbrug kom, recht op aan. Vroeger moet hier een slagerij hebben gezeten.' Er was een tijd waarin onze stad niet werd ontsierd door schreeuwende winkel namen in alle kleuren neon, maar waarin de winkeliers veelal met uithangborden of muurschilderingen hun aanwezigheid toonden. In feite wees de te raden foto uit het vorige nummer op eenzelfde functie, want de runderkop verraadt de eens aan wezige slagerij van C.Visser aan de Zui- dergrachtswal 27. Deze functie is al sinds vele decennia verdwenen, maar zijn vroe gere pand heeft ter linker en ter rechter zijde de in steen gehouwen versieringen behouden. Visser was tot het midden van de vori ge eeuw overigens niet de enige kleine neringdoende aan dit stukje gracht. Naast hem zat banketbakker Deelstra en verder westwaarts werkten kleermaker Van Streun en timmerman Van der Meer. Nog iets meer richting stad vond je onder andere sigarenhandel Berends, Herrema bakkerswaren en Wielinga bedden, die later naar de Oosterstraat verhuisde. Ook waren er in deze rij twee grotere bedrij ven, de boekbinderij van Scheepstra en de fïetsenfabriek van Phoenix, terwijl veel lezers misschien pijnlijke herinneringen hebben aan tandarts Cuperus. 'Ik liep langs de Zuidergrachtswal 27 - ik zag grijs hardsteen - ik keek omhoog en zag een fraaie varkenssnuit - toen dacht ik waar varkens zijn zie je vaak Oplossingen voor 1 december 2007 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 36