6 Gezicht op de school vanuit het noordoosten in de jaren 1960 ]u(QV(kvhiA,M lan. In oktober 1980 werd de vernieuwde studio van Radio Fryslan in gebruik genomen. In 1988 veranderde de naam Radio Fryslan in Omrop Fryslan: naast radio werd er nu ook televisie gemaakt. In 1994 begon 'de omrop' met regionale televisie: elke dag vanaf 17.50 uur werd er één uur lang Friese televisie uitgezonden. Inmiddels is dat uitgebreid tot twee uur. In 1999 werd, 40 jaar na het betrekken van het onder komen, de voormalige Prinsentuinschool ontruimd om samen met de verschillen de afdelingen van Omrop Fryslan onder één dak te worden gebracht aan de Zui derkruisweg op het bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden. Enige jaren van leegstand braken aan. Bestuurscentrum Leeuwarden In de aanloop naar de start in 2002 van het omvangrijke restauratie- en verbouwpro ject van het uit 1715 daterende stadhuis, de iets jongere raadzaal uit 1760 en de 19e-eeuwse hoofdwacht aan het Raadhuis plein en Hofplein, werd naarstig gezocht naar een tijdelijk onderkomen voor het gemeentebestuur. Vanwege de onmidde- lijke nabijheid van het stadskantoor, viel het oog al snel op het door Omrop Frys lan verlaten oude schoolgebouw uit 1841 met aanbouw van recentere datum aan de Groeneweg. Een geschiktere lokatie, met het in het stadskantoor zetelende ambte lijk apparaat op loopafstand, kon haast niet worden gevonden, zodat na enige noodzakelijke aanpassingen het voorma lige studiocomplex al redelijk snel door de ontheemde burgemeester en wethouders kon worden betrokken. Nadat medio 2004 het stadhuis met bijbehorende gebou wen naar tevredenheid was opgeleverd, kon het gemeentebestuur half september haar oude onderkomen weer in gebruik nemen. Het al enige tijd door ruimtegebrek geplaagde HCL was er tot op dat moment nog steeds niet in geslaagd om nieuwe huisvesting te vinden. Al snel bleek dat gedeeltelijke nieuwbouw aan de Groene weg niet veel duurder hoefde uit te pak ken dan de ingrijpende, met veel overlast gepaard gaande, verbouw van het onder komen aan de Grote Kerkstraat. Nog in 2004 werd het besluit genomen om voor nieuwbouw aan de Groeneweg te kiezen. In het voorjaar van 2005 kon een begin worden gemaakt met de sloop van de moderne 20e-eeuwse uitbreidingen. Een jaar later, in februari 2006, kon worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond ten behoeve van de bouw van de ondergrondse archiefdepots, goed voor de opslag van 8,5 strekkende kilometer archief, in de voormalige Doelentuin. Hiertoe gingen eind mei van dat jaar 140 betonpalen de grond in en werd in september zo'n 700 m3 beton gestort. De zachte winter van 2006-2007 droeg er in hoge mate aan bij dat vlot kon worden doorgewerkt aan de bouw van de nieuwe kantoorunits en de verbouwing van het oude uit 1841 daterende schoolgebouw tot bezoekerscentrum, waarna het complex aan het einde van de zomer kon worden opgeleverd. Op het moment dat dit nummer van Leovardia bij u in de brievenbus glijdt is het overbrengen van bijna 5 strekkende kilometer archief- en bibliotheekmateriaal reeds voltooid. Op 30 november aanstaan de zal de officiële opening plaatsvinden van het nieuwe, ultramodern geoutil leerde HCL, waarvan de medewerkers, en naar wordt gehoopt vele duizenden toekomstige bezoekers met hen, nu al vinden dat het, om in schutterstermen te spreken, 'een schot in de roos' mag heten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 8