Lcovaë^tA.!€ 13 Het was echter niet in het program voor zien. De koningin echter stond er op het kind te aanschouwen. Zij ging toen voor het raam van de veranda staan, zodanig dat het kind haar in het paviljoen goed kon zien. Het kind wuifde enthousiast met beide handjes en met een zakdoek en prompt liet de koningin haar een bloeme tje en een surprise bezorgen. Er werd nog vermeld in de Leeuwarder Courant, dat ondanks dat er geen extra ceremonieel en versieringen mochten worden toegepast, het Diaconessenhuis wel hier en daar heesters had geplant. Maar dat gaf een aangename wisseling op de anders wel eentonige wandeling door het grote gebouw. Het laatste bezoek gold het Nieuw Sint Antonygasthuis. Daar bevond zich in de bestuurskamer een buste van koningin Emma, van Christoffel Bisschop, dezelfde kunstenaar die het portret van haar in de raadzaal van het stadhuis had geschil derd. Dat werd eerst bewonderd. De koningin kreeg een boeket rozen, van de 91-jarige weduwe Olthof. Er werd een kamer bezocht, die van de tuinman, en vervolgens werd de gangen doorgelopen naar het nieuwe stoomhuis met de was kamer. De waskamers en de droogkamers werden bekeken, evenals het ketelhuis voor de keuken. De wachtkamer van de oude mannen werd bezocht: de mannen hadden het toch maar mooi versierd. En onverwachts hieven zij het Wilhelmus aan. Leeuwarden was trots op zijn nieuwe Gasthuis en het stond model voor de goede verzorging. Er was een boekwerkje over gemaakt, geschreven door de heer Peter sen. Emma kreeg een exemplaar overhan digd. Alle bewoners van het Sint Anthoon, zowel van het Oud als het Nieuw, kregen die dag taart en een halve fles wijn. Emma stapte weer in haar calèche, een open calèche met vierspan a la Daumont. Rijtuigen van de burgemeester, de com missaris van politie en van de commissa ris van de koningin, maar ook rijtuigen met haar gevolg, begeleidden haar. Zo nu en dan regende het die dag. De hele route die de koningin reed, stond vol met toe schouwers die haar toejuichten. Zo was het die dag, 15 september 1906, voor de 48-jarige koningin Emma een overvol programma geweest. Overigens was dat duidelijk op haar eigen verzoek, omdat zij de plechtigheid van de onthul ling van het standbeeld van Willem Lodewijk, 'üs heit', tevens nuttig wenste te besteden met een bezoek aan sociale en culturele instellingen. Om 7 uur 's avonds stapte de koningin op de trein, die haar weer naar haar paleis te Soestdijk bracht. Het Bonifatiushospitaal aan de Voorstreek in 1893 Een kinderzaal in het Diaconessenhuis in 1913

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 15