Van Erp: in 150 jaar van kachels naar keukengerei Lcovaë^tA.!€ 24 Kees Siccama Indien ik de geschiedenis een beetje geweld mag aandoen door een ongebruikelij ke interpretatie toe te passen, zou ik willen beweren dat keizer Napoleon I mede heeft bijgedragen aan het ontstaan van de firma Van Erp. Niet rechtstreeks en zich daardoor hier niet van bewust, veranderde hij de levensloop van Dedericus van Erp (1788-1875), de vader van de stichter van het bedrijf. Het is ongeveer zo gegaan: Dedericus maakte als Nederlands beroepsofficier deel uit van de Grande Armee, het reus achtige multinationale leger dat in 1810 Rusland binnentrok. De legertros bestond uit honderdduizenden manschappen, onder wie 25000 Nederlanders (met een geschatte 2 a 3000 Friezen) uit het recent bij Frankrijk ingelijfde koninkrijk. Dedericus van Erp, die geen Fries was van geboorte, kwam uit een geslacht van militairen; zijn vader Johannes was als beroepsmilitair geridderd, zijn grootva der, ook een Johannes, had als korporaal gediend in de militie van de republiek. Over de oorlogshandelingen van Dederi cus zijn we niet geïnformeerd en zo weten we niet of hij bij de Hollandse pontonniers heeft behoord, die door het leggen van een brug over de rivier de Berezina duizenden soldaten in staat stelden Rusland levend te verlaten. Dat hij de tocht overleefde en met zijn vrouw Maria Huurmans nog 11 zonen ter wereld bracht, geeft wel aan dat hij de ontberingen van de Russische winter goed heeft doorstaan. In de familie gaat het verhaal dat hij met een polsstok over de Berezina sprong, maar daar kan weinig geloof aan worden gehecht. Foto uit 1914 van het hele gezin Van Erp, verknoopt met de Leeuwarder middenstand: Willem (Adolf) II met echtgenote Johanna Swarte. Rechts achter de enig (overgebleven) zoon Willem III. Het meisje links is Marie. Zij huwt met Taylor Parkins die een zaak heeft gehad in de Peperstraat, doch nu onder een andere eigenaar verder als Parkins mode Peperstraat 8-12. Het 2e meisje van rechts is Sien. Zij huwde met Hans ter Horst die een speelgoedzaak had Over de Kelders (tegenwoordig de winkel naast het 'Betikje'). Het meisje uiterst rechts is Agatha die huwde met Cees van Velzen. Hij dreef Chocola terie Traiteur in Groningen. Deze Van Velzen financierde de winkelgalerij aan de braak liggende zuidzijde van de Peperstraat, eind jaren '20 van de vorige eeuw. Taylor Parkins zal zich daar wel tegen een vriendenprijs hebben gevestigd Collectie Van Erp Belgisch laken van Cockerill Deze veldtocht markeerde wel het einde van zijn militaire loopbaan en we zien Dedericus terug als middenstander in Leeuwarden als hij zich vestigt aan de Nieuwestad F26. Veel Leeuwarders ken nen het nog als het, later vergrote, pand van Ket, nu boekhandel Van der Velde. Hij begint daar als stoffenhandelaar in Belgisch laken van Cockerill en als kleer maker. Zijn elf zonen bekwamen zich in allerlei beroepen: een zilversmid, twee bontwerkers, een muzikant, een huis- en rijtuigschilder, een priester en een koper slager/kachelsmid. De laatste is Willem (1829-1900) en met hem krijgt het ver haal een begin. De stoffenhandel werd niet voortgezet en een kleermaker kan ook niet meer worden getraceerd binnen de familie. Willem van Erp, verder te noemen Wil lem I, koopt in 1857 een meer dan 100 jaar oude 'huizinge aan de Nieuwestad met het nummer E52' (nu 28). Dit diepe pand met ruimte voor werkplaats, winkel en woning werd gebouwd aan het begin

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 26