Lcovaë^tA.!€ 25 van de 18e eeuw op de eerdere uitbreiding of 'uitlegging op de voormaals aangeslibde gronden der Middelzee. Deze buurt was ene belangrijke aanwinst van de stad', zo schrijft Wopke Eekhoff in zijn Geschiedenis van Leeuwarden. Hier vestigde zich menig vooraanstaand Leeuwarder. Onder de vloeren van de Cinema bioscoop zijn de fundamenten nog aanwezig van het kasteel van Duco Martena. 'Een kasteel', aldus Eekhoff, 'met toren, waar de Nieu- westad zich vanaf de Lieve Vrouwenpoort op ene behagelijke wijze heeft verbreed.' Aan dit brede deel van de Nieuwestad drijft Hans Wolff een zadelmakerij als Willem van Erp het geheel van hem koopt. Boven de ingang is een verguld houten beeldje van een wolf geplaatst met de naam 'in de Wolf'. De steeg ernaast, de Wolvesteeg, is vernoemd naar deze vroegere eigenaar. Willem III in uniform voor de winkel. Naast hem de koperslager Van der Veen senior. Achter het etalageraam nog net zichtbaar Willem II. Op de stoep de kinderwagens Collectie Van Erp Koperslager en kachelmaker Willem I liet zijn stadgenoten middels een advertentie weten dat hij zich aldaar had gevestigd 'als koperslager en kachelmaker en neemt de vrijheid zich in ieders gunst aan te bevelen, zullende trachten door eene soliede bediening het vertrouwen waardig te maken'. Dat stond als een huis. Het product dat de verbinding vormt tus sen het verleden van de eerste Van Erp en het heden van huidige eigenaar, Pieter Van Erp, is de pan. De pan als symbool voor spijsbereiding en kookplaats vanaf het moment dat de mens het voedsel niet meer rauw tot zich neemt maar het ver warmt, kookt, stooft, braadt of stoomt. In den beginne gemaakt in eigen werk plaats: koperen kookpotten en ketels met vertinde binnenlaag. Van Erp is er als naam onverbrekelijk mee verbonden. Van kachelverkoop via de slagzin 'Pannen en bijbehoren' naar kookwinkel, blijven pan nen het fundament. De 'officiële' bijnaam voor de vader van Pieter is jarenlang 'Pantsje van Erp' geweest. Willem I huwde Agatha Tjepkema en zij kregen acht kinderen in veertien jaar. Dirk en Willem (Adolf) werden beide door hun vader opgeleid tot koperslager. Dirk emigreerde naar San Francisco en heeft daar naam gemaakt als koperslager/kun stenaar. Broer Timo bezat het gen van grootvader Dedericus en werd kapitein der infanterie. Winkel van Sinkel Willem (Adolf) (1865-1948) werd de volgende Van Erp aan de Nieuwestad: Willem II. Onder zijn leiding veranderde het karakter van de zaak. Van werkplaats met winkelverkoop werd het steeds meer een winkel met producten van derden. Hierdoor moest er ruimte komen voor voorraad en dat bracht drie verbouwingen met zich mee. De naam 'in de Wolf' ver dween boven de deur aan de Nieuwestad nadat onverlaten het vergulde houten wolfje in 1918 'verwijderden' en niet terugbezorgden. In die nieuwe 20e eeuw verschenen de eerste elektrisch aangedreven apparaten in het assortiment, tezamen met gasfornui zen, ovens en kachels uit Duitsland. Was machines met zo'n elektromotor misston den niet tussen de pannen vond Willem. Als een soort nazaat van de 'winkel van Sinkel' zag hij overal nieuwe mogelijkheden. Zo ging hij schaatsen verkopen omdat hij deze kon slijpen en repareren. Maar kinderwa gens? Op dat idee was vader Willem vast niet gekomen, maar foto's laten zien dat kinder- en wandelwagens een aanzienlijk deel van de voorraad vormden en zelfs op de stoep voor de winkel stonden. Het koperdrijven besteedde hij voor het grootste deel uit aan vader en zoon Van der Veen, die in hun werkplaats in de Wol vesteeg als ware kunstenaars hun vak beoefenden. De 'vogel' in het midden van het Europaplein is ontworpen door Chris Fokma en gemaakt door Joop van der Veen. De Wolvesteeg is de laatste steeg in Leeuwarden waar 'nijvere handwerkslie den' hun atelier of werkplaats hadden en waar ze, vaak zingend, werkten. Drie dagen voor zijn overlijden in 1969 verliet Joop van der Veen zijn werkplaats. Na het vertrek van sigarenmaker Jan van Wier in 1975 bleef er een onbewoonde en naar geestige doorgang achter. De derde en laatste verbouwing aan de Nieuwestad 28 was in 1921 en deze bleek niet afdoende. Het was een cosmetische aanpassing aan de voorzijde, waarbij de etalage werd vergroot. Willem adverteer de met 'vernieuwd en vergroot'. Het was duidelijk dat het intensief gebruikte pand zijn beste eeuwen had gehad. En was er ook een opvolger? Willem huwde Hendrie- ka Swarte in 1894. In twaalf jaar kregen zij zeven kinderen, van wie vijf dochters. De jongste zoon, Johannes, wordt niet ouder dan zes jaar. De tijd was nog niet aangebroken dat dochters in het vak wer den bekwaamd, maar Willem (1899-1989) is leergierig en ambitieus en na een inter ne opleiding, aangevuld met de hbs, volgt hij zijn vader op in 1926, als derde Willem in successie. Nieuwbouw Naast de slechte bouwkundige staat van het pand beloven de zakelijke vooruitzich ten in de crisisjaren van het interbellum weinig zonnige dagen. Blijft Willem mede daardoor vrijgezel tot zijn 42e jaar? In zaken blijkt hij echter een man van durf en daden. Hij past de verkoop aan naar zijn inschatting van de toekomstige ont wikkelingen en concentreert de verkoop steeds meer op producten van derden. De verandering die onder zijn vader was

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 27