Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden 31 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Zaterdag- en zondagopening Vanaf december 2007 gelden de nieuwe verruimde openingstijden van het HCL: dins dag-vrij dag 10.00-17.00 uur, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur. Op zondag is het informatiecentrum gesloten. Op zater dag is er regelmatig spreekuur voor beginnende genealogen, terwijl er vooral op zondag filmvertoningen en rondleidin gen plaats vinden. Tentoonstelling Het verhaal van Leeuwarden Leeuwarden heeft sinds de opening van het HCL op 30 november een permanente presentatie over de geschiedenis van de stad. In de nieuwe expositieruimte van het HCL is te zien hoe Leeuwarden zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. In de tentoonstelling spelen zowel (archeolo gische) voorwerpen als schilderijen, archiefstukken, foto's en filmfragmenten een rol. Speciaal voor het verhaal van Leeuwarden is een aantal reconstructies en 3-d animaties vervaardigd. Tentoonstelling Tussen park en plein De eerste wisseltentoonstelling in het nieuwe HCL heet Tussen park en plein en is gewijd aan de geschiedenis van de eigen plek, de oude Stadstussenschool en directe omgeving. Deze expositie loopt tot begin april. Presentatie feest in Leeuwarden Lang leve Leeuwarden! Een jaar lang feest in de stad, is een uitgave van HCL in samenwerking met Fotoclub Leeu warden. Dit al weer derde gezamenlijke project gaat over de Leeuwarders en hun feesten in de periode 2005-2007, van de Nieuwjaarsduik in de stads gracht tot het vuurwerk op Oudjaar. Daartussenin zitten kleinere en grotere bijeenkomsten, van de bekende openba re vieringen tot en met besloten intie mere feesten. Het fotoboek is voor 15 te koop in het HCL. De kleine presenta tie over dit thema is nog enkele maan den te bekijken in de Prinsentuinzaal (als daar geen activiteiten zijn). Leeuwarder Historische Reeks IX verschenen In dit nieuwe samen met Aed Levwerd uitgegeven deel is gekozen voor het thema Religie. In vier bijdragen wordt ingegaan op de betekenis van kerk en religie in Leeuwarden en hun invloed op overheid en samenleving in de stad. Jacques Kuiper belicht het aandeel van kerkelijke minder heden in de Bataafse revolutie in Leeu warden 1795-1798. Marinus Pietersen beschrijft de delicate verhouding tussen de stedelijke overheid en de kerk aan de hand van het conflict over het beroepingsrecht van een nieuwe predikant in het midden van de achttiende eeuw. Rienk Klooster beschrijft de geschiedenis van de oude evangelische richting binnen de hervorm de kerk in de negentiende en twintigste eeuw in Leeuwarden. In een bijdrage van Lammert Jansma wordt de ontwikkeling in de tweede helft van de twintigste eeuw beschreven. Zo komt ook de beweging rond de ooit in Leeuwarden begonnen Sonja de Vries aan de orde. Gezicht op Leeuwarden in de 11e eeuw, met op de voorgrond de Minnematerp en op de achtergrond de Middelzee artist impression van Jouke Nijman Leovo-V^ £<*.11

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 33