Brievenbus/mailbox Leova.'c^LA.It De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl 32 'Het voetbalelftal van Peter Lucas' Collectie Syb Grypstra Het voetbalelftal van Peter Lucas Hierbij stuur ik een foto van een voetbal elftal (met leider?) gemaakt in ongeveer 1920. De plaats moet een bouwterrein nabij de Bleeklaan zijn, want op de ach tergrond staat volgens mij een deel van de Koestraten en de oude Tjerk Hiddes- school. Slechts één persoon is bekend, de jonge man links vooraan. Dat is Peter Lucas, geboren in 1906 en overleden in 1964. Wellicht zijn er nog lezers van Leovardia die iemand herkennen en/of weten welke voetbalclub dit is. Syb Grypstra, Leeuwarden 't Kleine Krantsje Sinds enige jaren ben ik in het bezit van enige honderden exemplaren van het 't Kleine Krantsje. Van nummer 1 tot en met 646, ongeveer 450 stuks, een aantal zijn dubbel. Misschien dat er onder de lezers van Leovardia belangstelling voor is. Het is historie van alle lagen van de bevolking. De conditie is goed tot zeer goed. Weggooien kan altijd nog. Ik wacht een reactie met belangstelling af. Liefheb bers kunnen zich bij mij melden. Blikbree 5, 9403 JE Assen. Telefoon 0592-372507. J.Houtsma, Assen Schilkampen Nogmaals een schilderij van George van der Meulen: Schilkampen, ingezonden door de heer Yso van der Meer. Zie Leovardia 24. Sport en Sportwereld Henk Posthumus uit Drachten (Leovardia 23) hoeft nog niet aan zijn geheugen te twijfelen: het bedoelde blad heeft inder daad eerst alleen Sportwereld geheten.Ik weet niet wie toen de uitgever was, maar het blad is, ik denk in het begin van de jaren vijftig, overgenomen door de uitge ver van het Algemeen Dagblad. Die krant verscheen met een maandagse bijlage Sport. Door de twee samen te voegen ont stond Sport en Sportwereld. Koos Pietersma, Leeuwarden Wie wil naar Leeuwarden? In 1952 kreeg de Leeuwarder militair Joop de Jong Leovardia 21) de vraag voorgelegd of hij naar Zeist wilde. Mij is iets dergelijks overkomen, zij het anders om en een jaar eerder. Ik was ingedeeld bij de Lichte Lua (luchtafweer) en gele gerd in Gorinchem. Toen na verloop van enige weken op een morgen een luitenant vrijwilligers vroeg voor uitzending naar Leeuwarden, was ik de enige die reageer de en vol enthousiasme riep 'ik', niet wetende wat mij te wachten stond. Al vrij gauw vertrok ik naar de Prins Frederik- kazerne, waar ik werd ingedeeld bij de Nationale Reserve, een groep zeer enthou siaste vrijwilligers uit de hele provincie, waaraan ik instructie over onder andere geweer en piat (Engelse anti-tank gra naat) moest geven. Niet alleen in de kazerne, maar ook in verschillende dor pen. Waarom nu Leeuwarden? Wel, heel simpel, ik woonde in Grou en kon voor een kwartje heen en terug. Mijn wedde moest ik bij de betaalmeester op de vliegbasis halen. En wat een toeval: die betaalmees ter was de zoon van mijn achterbuurman. Met een blik van verstandhouding nam ik het loonzakje in dank aan. Ik heb zo onge veer een half jaar van deze baan geprofi teerd. 's Avonds een paar uur instructie, overdag lichte administratieve werk zaamheden met veel vrijheid en nog goed

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 34