Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Liwwadders, waar is dit 34 i o Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Het was opmerkelijk, dat alle goede oplos singen van de vorige opgave uit het wes ten van de stad kwamen. Het is dan ook daar waar de foto is geno men en wel op de hoek van de Harlinger- singel en de Pier Panderstraat (aangelegd in oktober 1923), naast de Groene Weide. Het pand is onlangs gerestaureerd en wordt door veel Leeuwarders ook wel 'Ut kasteeltsje' genoemd, wijzend op de top- versiering die op de foto is afgebeeld. Uit de goede oplossingen is weer geloot voor de boekenbon, die ditmaal is gewon nen door Ellen Pheifer uit Leeuwarden. Voor de nieuwe opgave kunt u aan de hand van de twee foto's achterhalen in welke straat beide foto's zijn genomen. Oplossingen voor 5 februari 2008 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 36