De Huizumer dorpskerk LcovoF^tA.!€ 6 Syb Grijpstra 'De toren vind ik wel mooi, maar de kerk zelf met die laag pleister niet. Geef mij dan maar de kerk van Goutum.' Op mijn vraag aan de man of hij de Huizumer dorpskerk wel eens van binnen had bekeken, volgde een ontkennend antwoord. Ie ingang met gele steen dichtgemetseld. De bestaande nooduitgang aan de zuid oostkant is van de vorige eeuw. De raam- partijen waren oorspronkelijk romaans, waarvan er eentje, zij het dichtgemetseld, bij de huidige ingang in het pleisterwerk nog zichtbaar is. Later werden de raam- partijen vergroot en kregen een gotisch uiterlijk. Voorts zitten onder de pleister laag aan de noordzijde dichtgemetselde spaarvelden en sporen van enkele, later verwijderde steunberen. Interieur Tot de reformatie was de Huizumer dorps kerk een rooms-katholieke kerk en gewijd aan Johannes de Doper. Sporen daarvan zijn nog aanwezig. Onder andere een later gerestaureerde piscina, een nis in de koor- wand voor het verrichten van de liturgi sche hand- en voetwassingen. Het gootje waar het water afliep in de gewijde grond van het kerkhof, is onder de pleisterlaag nog aanwezig. Verder aan de noordkant is nog een nis, hetgeen kan wijzen op de plek waar zich eerder een sacramentsnis bevond. Deze ruimte diende als bewaar plaats voor de geconsacreerde hostie en werd afgesloten met een deurtje van tra liewerk. Nagenoeg uniek zijn de middel eeuwse rozetten (gewelfschotels) met passievoorstellingen in het houten tonge welf, op de kruising van de noklat met de dwarslatten. Er zijn zeven gewelfschotels waarvan de middelste buiten de reeks van de passievoorstellingen valt, omdat hier de beeltenis van Johannes de Doper staat afgebeeld, maar die toch is opgenomen, omdat de kerk gewijd is aan Johannes de Doper. Deze gewelfschotels zijn zeer zeld zaam. In Friesland heeft alleen de kerk van Jelsum soortgelijke panelen. De zeldzame achtkantige kansel is de Interieur dorpskerk Huizum in oostelijke richting Collectie S. Grijpstra De pleisterlaag op het schip van de dorps kerk verdient inderdaad de schoonheids prijs niet. In de negentiende eeuw werd het schip van de kerk bepleisterd omdat vocht van buiten door de muren drong. Door de beplanting met klimop werd de pleisterlaag jarenlang grotendeels aan het oog onttrokken. Bij de restauratie van de kerk in 2002 heeft een beperkt bouw historisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij kon vastgesteld worden dat de kerk rond het jaar 1200 is gebouwd. Aan zettingen in de muur tonen aan dat het kerkschip bij de bouw destijds een stenen gewelf kreeg. In de 15e eeuw werd het kerkschip aan zienlijk in oostelijke richting verlengd en de zijmuren in geringe mate verhoogd. Wel kwam daarboven de met leisteen bedekte kap en inwendig een tongewelf. Uit de genomen houtmonsters kwam men uit op omstreeks 1465. Tevens kreeg de toren de huidige vorm, met een verhoging van het deel met de galmgaten en zadeldak. Onder de pleisterlaag is een bonte ver zameling van verschillende soorten steen gebruikt. Daaruit blijkt dat in de loop der eeuwen verschillende verbouwingen heb ben plaatsgevonden. Zo werd aan de zuid westkant van het kerkschip een vrij smal-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 8