LcovoF^tA.!€ 10 De spoorwegovergang Achter de Hoven in 1954 Foto: Leeuwarder Courant ren van die school. De ene was meester Haarman en de andere heette Kip. Of dat nu zijn bijnaam was weet ik niet. Het was een lange magere man met een heel smal gezicht. Hij gaf Engels en als hij de klas binnenkwam was er altijd wel iemand die een tokkend geluid gaf. Hij werd dan erg nijdig. Bij meester Haarman moesten we zingen, terwijl hij op een viool speelde. Dat is allemaal verleden tijd. Er is veel veranderd in Leeuwarden. Ik ben in 1956 voor een opleiding naar Arnhem en Bilt- hoven vertrokken en toen ik in 1958 terug kwam in de stad, was er al veel veran derd, ook in het Rooie Dorp. Maar ja, dat is voortgang van de tijd en dat is niet te keren. Als knaap van 15-16 jaar was ik vaak aanwezig bij de Tweede Kanaalsbrug als de rondvaartboten terug kwamen. Zo omstreeks 19.00 uur meerden die boten af met allemaal fleurige mensen aan boord die daar weer aan wal moesten. Het ene schip was de Stad Dokkum en de twee andere waren de Wetterwille 1 en 2. Er was altijd veel publiek als die schepen terug kwamen. Erg gezellig. Als een circus Leeuwarden aandeed, waren we als jongens niet te houden. Te laat op school, want de opbouw van de tent moest je meemaken. Het overbren gen van bijvoorbeeld olifanten van het station naar de stallen bij de tent op het Zaailand, dat mocht je echt niet missen, daar had je wel wat strafwerk voor over. Circussen als Jos Muilen, Strassburger, hadden een grote aantrekkingskracht op ons jongens. Dansles Toen we wat ouder werden gingen we op zaterdagsavond naar de Nieuwestad om te flaneren en naar de meisjes te kijken en soms een verkerinkje aan te knopen. Dat was ook de tijd dat we naar dansles gin gen (moesten). Ik ging met een vriend op les bij de oude heer Hub. Adema. Die gaf les in de voormalige Groene Weide. Hij was streng en bracht ons ook de nodige etiquette bij. Ik zie me daar nog staan, brillantine in het haar en een stropdas voor, wantje moest netjes gekleed zijn van de heer Adema. Mijn vriend en ik vonden na een paar lessen, dat we best eens naar Amicitia konden gaan om te dansen. Johan Bok met zijn orkest speelde daar meestal. Na die paar lessen konden we vaak maar één maal met een meisje dansen, want we trapten nogal eens op de tenen van de dames. Natuurlijk, na een les of tien ging het al een stuk beter. Er kwamen daar ook veel verpleegsters-in-opleiding dansen. Deze meisjes waren intern in het Diaco- nessenhuis en moesten op een bepaalde tijd thuis zijn. Als ze te laat kwamen wer den de namen genoteerd door de portier. Maar we hadden een oplossing. We hiel pen dan die meisjes in de Transvaalstraat over het hek van het ziekenhuis. Zo werd een melding van te laat binnen voorko men. Ook in Zalen Schaaf kon je vaak terecht om te dansen op muziek van de Sambrin- co's met zang van Ati Sambrink, die op jonge leeftijd is overleden. Als je binnen kwam in Zalen Schaaf, bijvoorbeeld op De Vijverschool aan de Oostersingel in 1973

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 12