Lcovaë^tA.!€ In de Overdekte, de Leeuwarder Zweminrichting aan het Jacob Catsplein, 1959 Foto: Bas den Oudsten zondagmiddag stond in de hal een man die alles in de gaten hield. Zijn echte naam ken ik niet, hij werd altijd Rooie Piet genoemd en je hoefde niks uit te vre ten, want dan ging je er uit. Vliet en veemarkt Als ik over het Vliet fiets, denk ik altijd weer 'wat een zonde dat het gedempt is', want wat een sfeer was daar. Schepen met graan die daar gelost werden bij Koop- mans of de Factorij Huizinga. Altijd even kijken hoe de graanzuiger van Koopmans een schip leeg zoog. Als het ons lukte, een handvol graankorrels te vinden, probeer den we daar kauwgom van te maken, wat eigenlijk nooit slaagde. Er was veel bedrij vigheid op het Vliet. Natuurlijk, het is er nu ook druk maar op een andere manier. Geen sfeer als in de jaren 1945-1955. Ook in de schoolvakanties verveelde je je nooit. Vakanties naar het buitenland of naar de Veluwe waren er voor ons niet bij, dus moesten we ons op een andere manier vermaken. Op vrijdag naar de veemarkt, die toen nog in de stad was. Allemaal café's aan de Lange Marktstraat. Een drukte van belang van af en aan rijdende veewa gens. Soms mocht je slachtkoeien helpen wegbrengen. Je liep dan met een stokje in de hand achter koeien aan en probeerde ook wel eens een tik uit te delen. Je kwam ook wel eens smerig thuis als je wat te dicht achter een koe had gelopen, die plot seling een lading liet vallen. De koeien- markt was leuker dan de schapenmarkt, want daar was maar weinig aktie. De Overdekte Op het Jacob Catsplein was het zwembad, de Overdekte genoemd. Je kon daar een zwemkaartje kopen, maar ook een stort bad nemen. Dat was goedkoper. Dat deden we niet, want wij wilden zwemmen, althans wat daar voor door ging. Je mocht alleen in het diepe achter de ketting als je de zwemkunst meester was. Na ongeveer 45 minuten werd je door de badmeester gemaand datje er weer uit moest. We pro beerden altijd wat tijd te rekken, maar hij had je meestal door. Misschien ook wel goed dat je er uit moest, want door het chloor in het water, bleekte je gewoon op. Na het zwemmen rook je nog een hele tijd naar de Overdekte. Na het zwemmen mocht je wel blijven kijken op het balkon. Had je geld, dan kon je ook iets kopen: snoep, koek of een kogelflesje (flesje leeg, dan inleveren). Er was nog iets in Leeuwarden, waar we graag naar toe gingen en dat was de Leeuwarder Bioscoop, aan het eind van de Nieuwestad. Voor 30 cent zat je vooraan (nekloge) te kijken hoe Zorro afrekende met bandieten. Als in het voorprogramma ook nog een tekenfilm werd vertoond was alles voor ons compleet. Vervelend was wel de onderbreking voor de collecte voor het Bio Vakantieoord. Dat schudden met de collectebus ging aan ons voorbij, want daar hadden we geen geld voor. Ik heb veel films in de Leeuwarder Bioscoop gezien en daar waren erg spannende bij. Dat is er allemaal niet meer. Leeu warden is veranderd, is met de tijd mee gegaan. Gelukkig is de oude binnenstad behouden gebleven, mede dank zij de ver eniging Aed Levwerd. Regelmatig loop ik door dat gedeelte van de stad, vooral op een zondagmorgen als er nog geen ver keer is. Het is echt de moeite waard eens een wandeling te maken door ons oude Leeuwarden want het blijft mooi, dank zij de inzet van velen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 13