Van Wintertuin en Lido Leova.'c^LA.It 12 Aldert Toornstra In alle artikelen en boeken waarin over het Leeuwarder uitgaansleven van vroeger is geschreven, komen we steeds de naam van Hotel Spoorzicht tegen als de enige echt belangrijke dancing in de Friese hoofdstad, waar altijd bekende orkesten de muziek verzorgden. Toch was er aan de Tweebaksmar kt jarenlang onder de naam Lido een dancing gevestigd die in dat opzicht zeker niet voor de zaak van Sip Cas- telein onder deed. Tijdens de jaren twintig was het café res taurant van Jan Woldendorp een rustig établissement waar bezoekers gemakke lijk even naar binnen wipten om een uur tje te biljarten of met vrienden of beken den gezellig de laatste nieuwtjes door te nemen. Bovendien werd tegen een schap pelijke prijs een eenvoudige, smaakvolle maaltijd geserveerd of een welvoorziene lunch bereid. Kortom: een sympathieke, weinig opvallende gelegenheid aan de toch al niet drukke Tweebaksmarkt, gun stig gelegen tegenover het postkantoor. Soms werd de rust verbroken als in de ruime zaal van het restaurant een specia le verkoping plaats vond of een van de tal rijke verenigingen er een bijeenkomst organiseerde. Alleen tijdens de jaarlijkse kermisweek leefde de zaak echt op en probeerde de uit bater met een opvallend artiestenpro gramma extra volk te trekken, hoewel dit niet altijd meeviel. Immers: vrijwel alle horecagelegenheden probeerden in die periode met het engageren van een aardig orkest, een 'gevierde' zangeres of enkele aantrekkelijke danseressen, hun omzet te vergroten. Zo zorgde tijdens de kermis van 1926 de Lila Saxophone Band onder leiding van saxofonist en zanger Herman Rinket met vlotte dansmuziek voor een vrolijke stemming en zorgde het in paarse kostuums gestoken vijftal bovendien voor de begeleiding van de bekende soubrette Emma Coeur, die populaire liedjes ver tolkte. Ook in de jaren daarna zorgde de Groninger impresario Christopher Rinket tijdens de kermisweek voor een attractief programma met in 1928 ondermeer de Volendammer Charleston Band van accordeonist Eddi Kila uit Rotterdam en in 1929 de Groninger dameskapel Len Gilson. Bij dit laatste orkest zorgden de in Leeuwarden reeds bekende zangeres Gre ta van der Werf en het stepdance duo de Kentucky's voor de nodige afwisseling. Ook toen kon men zich overdag voor één gulden veertig een prima diner laten ser veren en werd 's avonds tot in de late uur tjes in de feestelijk aangeklede en verlich te achtertuin gedanst. Het orkest van John Barclay met rechts drummer Ger Stoelwinder Collectie Aldert Toornstra Een fraaie wintertuin De succesvolle omschakeling van sommi ge restaurants naar cabaret of dancing was natuurlijk ook Woldendorp niet onop gemerkt gebleven en daarom besloot hij ook vaker een orkest te engageren en een soubrette of humorist in zijn zaak op te laten treden. Aanvankelijk alleen tijdens het weekend en dan reeds vanaf de mid dag, maar al gauw ook iedere avond, klonk er voortaan concertmuziek afgewis seld met dansen. Het waren de uit eigen stad afkomstige Three Merrymakers van Fritz Lahde en Karl Wiederkehr die de moeilijke taak kregen voor een gezellige stemming te zorgen in de grote zaal waar in zo'n tweehonderd bezoekers een plaats je konden vinden. Dit lukte aardig en de toeloop bleek al snel zo hoopgevend dat tot een ingrijpende verbouwing en moder nisering werd besloten. Daarbij werd de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 14