Lcovaë^tA.!€ 13 achtertuin volledig bij de zaak getrokken. De nieuwe, deels glazen overkapping liet een zee van daglicht toe en door het over vloedig plaatsen van forse planten en enkele palmen tussen de zitjes ontstond een fraaie, modieuze 'wintertuin'. Bij de opening op 1 mei 1931 stonden nog steeds de Merrymakers garant voor de concert muziek - het viertal muzikanten bespeel de zelfs meer dan een dozijn verschillende instrumenten - tot ze in de herfst het veld moesten ruimen voor het Pierrette Ensemble, een damesorkest geleid door de Leeuwarder pianiste Tine van Nimwegen. Vanaf november zorgde het hernieuwde contact met impresario Rinket voor een nieuw orkest uit de Martinistad. De Five Musical Boys onder leiding van pianist Jan Runhardt vormden niet alleen een gezellig strijkje maar zorgden bovendien voor pittige, moderne dansmuziek. Zij kregen een contract voor een half jaar en konden blijven spelen toen de heer S.Vis- ser als nieuwe exploitant het café-restau rant overnam. Daarnaast zorgde Visser ervoor dat er tijdens het weekend regel matig een speciale attractie aanwezig was in de vorm van een zangeres, humorist of komisch duo. Ook trad de Friese para gnost Kara-El-Hammed (Van Keulen) enkele malen in De Wintertuin op en gaf er op 10 februari 1932 zijn dertigste en (voorlopig) laatste voorstelling in Leeu warden. Vanaf de meimaand verzorgden de eveneens uit Groningen afkomstige en pittig spelende Jazz Mixers van Fred Rik- kers vijf maanden lang de dansmuziek. Bij de keuze van de volgende orkesten, zoals de band van accordeonist Velman, liep de belangstelling voor de dancing snel terug. Bovendien was de plaatselijke con currentie groot. In het voorjaar van 1933 was het gedaan met de dancing en werd De Wintertuin weer een rustig café-res taurant, waar slechts het getik van de bil jartballen en het gerinkel van de glazen de rust verstoorden, hoewel tijdens de kermisweek de bekende muziekkapel Ober Bayern met zang en dans voor de nodige vrolijkheid wist te zorgen. Een nieuwe poging De volgende exploitant van De Wintertuin probeerde de draad weer op te pakken en engageerde voor de dancing opnieuw de Lux Dalow Band, die er al eerder met suc ces had gespeeld, terwijl hij zijn ruime bovenzaal met aparte toegang aanprees voor bijeenkomsten en vergaderingen. Ook nu blijkt het moeilijk om met de toch wat minder bekende dansorkesten voor een constant goede muzikale kwaliteit te zorgen. Het waren voornamelijk groepen met een lokale of regionale reputatie waarop vaak de keuze viel en daarmee bleven echte verrassingen uit. Zo kwam orkestleider John Barclay - de pianist J.A. van den Bosch - uit Arnhem met een nieuw samengesteld orkest van vier man naar Leeuwarden om daarmee in de herfst van 1934 in De Wintertuin van start te gaan. Aangezien de meegekomen drummer vrij snel de band weer verliet werd die plaats ingenomen door de Leeuwarder slagwerker Ger Stoelwinder. Het oordeel van deze bandleider over De Wintertuin was: 'een prettige zaak, flink groot en gezellig met over het algemeen net publiek, veel aardige jonge meisjes en nogal wat zakenlui.' Ook ging onder lei ding van A. van der Boom in dezelfde herfst de Dansclub De Wintertuin van start. Het was een periode waarin even eens de uitbaters van dit etablissement vrij snel wisselden en exploitant J. Wiere- ma in 1936 de zaak al weer overdroeg aan Oebele de Vries, die daarvoor hotel De Klanderij exploiteerde. Deze gooide het over een andere boeg en opende eind februari van dat jaar zijn zaak onder de nieuwe naam Café Restaurant De Post hoorn. Hij wilde voornamelijk aandacht geven aan het serveren van goede maal tijden voor voordelige prijzen (diner één gulden en een lunch voor drie kwartjes). Ook deze poging slaagde niet echt en al vanaf juni ging de dancing opnieuw open en zorgde ondermeer de Groninger band The Swingers enige tijd voor goede dans muziek, maar in de herfst besloot De Vries toch maar met de exploitatie te stoppen. Toch weer De Wintertuin In november 1936 werd de dancing weer heropend onder eigenaar H. Janzen die voor de eerste maand de Leeuwarder Ori ginal Fresco Band van pianist en accor deonist Piet de Vries had gecontracteerd. Het orkest van Frans Wouters met Eddy Christiani (2e van links) en John de Mol Sr. (2e van rechts) Collectie Aldert Toornstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 15