Lcovaë^tA.!€ 15 Christiani in zijn boek Het stond in de sterren, voor vijf gulden een kamertje. John de Mol verbleef er met zijn vrouw en zoontje, terwijl Eddie Christiani een kamer alleen had, zodat hij zo nu en dan een vriendinnetje mee kon nemen. Het beviel deze laatste uitstekend want 'in de gang was een goederenliftje en John schreeuwde zijn bestellingen door de lift koker, waarna we het dan keurig boven kregen: jonge klare of cognac met zoutjes en grote stukken leverworst. Daar ontbe ten we dan mee, dat inspireerde. We von den het normaal. Het was een soort vrij heid die we ons veroorloofden als tegenwicht voor het harde leven dat je toen had als muzikant.' Er werd in die jaren dertig inderdaad veel gevraagd van deze musici. Niet alleen moest er vrijwel elke avond lang worden gespeeld, met soms op enkele dagen ook nog een matinee, er werd daar naast overdag flink gerepeteerd. Het repertoire moest bovendien steeds met de nieuwste hits worden uitgebreid. Daarbij was het vaak onzeker of het orkest na een bepaald engagement weer ergens anders zou kunnen spelen. Geen aansluiting Dit overkwam bijvoorbeeld de nieuwe band van de Rotterdamse trompettist Charles Gelauff, geen onbekende in de Friese hoofdstad waar hij al een half jaar in hotel Spoorzicht met de Rascal Serena- ders van de Leeuwarder pianist Leo Sie- perda had gespeeld. Op verzoek van Van Wanum formeerde hij een uitstekende band met als stersolist de negertrombo nist Jake Green. Het orkest begon op 1 januari 1940 in de Lido maar door de win terse omstandigheden - er werd die maand een Elfstedentocht gehouden - trokken veel mensen naar het ijs en was de dan cing 's avonds niet zo goed bezet. 'Door de hevige sneeuwval en de zware vorst kwam geen enkele directie van een ande re dancing naar het noorden om onze band te beluisteren', vertelde Charles Gelauff. 'Daardoor had ik met mijn orkest geen aansluiting en zat er niets anders op dan de band te ontbinden. Zelf zat ik niet meteen zonder werk. Ik ben enige tijd in Leeuwarden gebleven en heb nog een tijd je met pianist Jan Gramsma gewerkt.' Het publiek merkte weinig van deze problemen en danste in de Lido vrolijk verder op de klanken van nieuwe orkes ten zoals de band van Johnny Gay, die in mei 1940 van start ging. Moeilijke tijden Tijdens de Duitse bezetting werd het uit gaansleven regelmatig belemmerd door een dansverbod, terwijl de sluitingstijd werd vervroegd tot elf uur. Sommige zaken probeerden met het aantrekken van artiesten of het houden van amateur avonden in zo'n periode toch voldoende publiek te trekken. Van Wanum bleef ech ter steeds goede orkesten naar zijn Lido halen die alleen al met hun muziek het publiek wisten te boeien. Zo waren het showorkest van tenorsaxofonist Piet van Dijk, de Witte Raven van saxofonist Tom van der Stap en de solisten van de Belgi sche drummer Bobby 't Sas bekende namen, die toen nog in de gelegenheid waren hun moderne repertoire te spelen. Met name wanneer er - in de periode tot 1942 - weer eens (tijdelijk) mocht worden gedanst. Daarna zorgden de kleine showorkest jes van ondermeer Jack Goris en Freddy Hull voor leuke show- en amusementsmu ziek, zij het vaak wel met een wat aange past repertoire waarbij, in plaats van de verboden Engelse- en Amerikaanse num mers, veel Hollandse— en Duitse schlagers moesten worden gespeeld. Toch bleef de Lido - nadat hotel Spoorzicht in het voor jaar van 1943 door de Duitsers was opgeëist - één van de weinige gelegenhe den in de stad waar het eigen uitgaanspu bliek tot de herfst van 1944 nog wat aflei ding kon vinden. Toen in september van dat jaar de zes solisten van trompettist Jack Scholte kwamen spelen was de zaak alleen nog 's middags van vier tot zeven uur open, maar vermoedelijk interesseer den toen maar weinigen zich daar nog echt voor. Net als vroeger Na de bevrijding hernam het dagelijks leven al snel weer zijn vertrouwde gange tje en gingen tegen het eind van 1945 ook de dancings weer open. Lido begon de nieuwe periode met een oude bekende, namelijk het dansorkest van Freddy Hull dat al snel werd gevolgd door een hele reeks nieuwe orkesten, zoals The Lucky De pas heropende BarDancing Lido op 4 februari 1966 Stars, Peter Vermeer en zijn Rhythm Club en het orkest van de Friese trompettist Frans Scholte, ondermeer bekend van zijn optreden voor de Regionale Omroep Noord. Terwijl in hotel Spoorzicht met de Amalfï Swinging Stars en The Rhythm Tigers aanvankelijk vooral orkesten uit de eigen regio optraden, zorgde Van Wanum in zijn dancing steeds voor nieu we orkesten die met name landelijke bekendheid genoten en voor het Leeuwar der publiek steeds een verrassing vorm den. In de loop van 1949 vond er een flinke modernisering plaats en toen in december de zaak weer werd heropend zorgde de band van pianist Johnny Schouten voor swingende dansmuziek. Daarna volgden ondermeer de orkesten van drummer Wim de Jonge, accordeonist Tony van Mourik, Guss Rossner en het pas opge richte Stardust Quintet van drummer Nico Vollebregt. Met de band van Wim de Jonge kwam ook de Leeuwarder saxofo nist Gerrit Lubach weer eens terug in zijn oude woonplaats. Hoewel de dancing van hotel Spoorzicht in mei 1952 voorgoed zijn poorten had moeten sluiten bleef Van Wanum door gaan met het presenteren van steeds weer nieuwe orkesten, ondermeer geleid door

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 17