".■7 16 Joop de Roo, Peter Sypesteyn en Jerry Lim. Orkesten die vaak een veelzijdig repertoire hadden met daarop ook veel Zuid-Amerikaanse nummers. Deze orkes ten werden nog steeds voor één of meer dere maanden vastgelegd, traden vrijwel elke avond op maar trokken gewoonlijk in de weekenden het meeste publiek. En juist tijdens het weekend waren de moge lijkheden om elders in de stad te dansen sterk toegenomen zoals in Zalen Schaaf, Amicitia en de Klanderij. En zo moest ook Van Wanum eind juli 1954 tenslotte zijn dancing Lido sluiten, toen nog de laatste echte dancing in Leeuwarden. Al snel werd in 1955 het pand aan de Tweebaksmarkt 38 verbouwd en in gebruik genomen als RK Militair Tehuis Prins Bernhard, totdat het ruim tien jaar later in februari 1966 opnieuw als dan cing werd geopend. Deze keer probeerde eigenaar J. Sonnega met regionaal beken de orkesten als The Hot Spurs, The Red Hot Peppers, The Drifters en het Fries land Kwartet veel dansliefhebbers naar zijn zaak te halen. Aanvankelijk met veel succes maar kennelijk toch niet voor lang, want in het begin van de jaren zeventig bood het pand onderdak aan het bekende Dansinstituut Hub. Adema. Nadat het zo jarenlang voor beginnende dansers in gebruik was geweest vestigde er zich een casino. Na de sluiting daarvan bleef het pand zijn horecabestemming behouden en opende na een grondige verbouwing het Turkse restaurant Saray er zijn poorten. Een bestemming die het met succes tot de dag van vandaag heeft behouden. Isrfi i V nj 19de eeuwse tekening naar een schilderij van Beerstraten van de Brol en de Kelders. Het voormalige raadhuis en de linde zijn geheel links afgebeeld Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie LcovolF^£A.!€

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 18