Loos alarm Lcovaë^tA.!€ 21 Dirk Swierstra Op 20 januari 1942 komt er 's avonds laat een melding binnen van een brand bij Koopmans Meelfabrieken aan het Vliet en de brandweer rukt uit. Ter plaatse aan gekomen is er van een brand niets te bekennen en wordt direct doorgereden naar de Koopmans meelfabriek aan de Tijnjestraat, de huidige De Merodestraat. Daar aangekomen blijkt dat er ook daar geen brand is uitgebroken en wordt de order gegeven om in te rukken. In het brandrapport nummer 6 van die dag wordt door de Leeuwarder brandweer ver meld dat het een loos alarm betrof. Achter deze simpele mededeling 'loos alarm' gaat echter een heel drama schuil. Luchtalarm Op die dinsdag 20 januari 1942 vertrok ken 25 bommenwerpers vanuit Engeland voor een aanval op Emden in Duitsland. Vanaf de basis Scampton in Lincolnshire startte het 49e Squadron, uitgerust met Hadley Page Hampden bommenwerpers. Vanaf de basis Binbrook vertrok het 12e Squadron, uitgerust met Vickers Welling ton bommenwerpers, terwijl van de basis Waltham-Grimsby het 142e Squadron vertrok, uitgerust met Vickers Wellington bommenwerpers. Tenslotte starten vanaf Oakington ook nog een aantal Vickers Wellington bommenwerpers van het 101e Squadron. Die nacht, om 24.00 uur, vermeldt de adjunct inspecteur van politie P.J.G. Aal- ders in het dagrapport dat er in het oosten van de stad, Julianastraat, Willem Lode- wijkstraat, Emmakade en de Spoorstraat, een luchtaanval heeft plaats gevonden. Deze luchtaanval begon, volgens dat poli tierapport, om 22.11 uur en eindigde om 22.15 uur, terwijl het luchtalarm begon om 22.24 uur en pas eindigde om 23.55 uur. Al om 22.15 uur werd aan de brandweer gemeld dat er bij Koopmans Meelfabrie ken aan het Vliet brand was. Daar aange komen was echter van een brand aan het Vliet niets te bekennen en werd direct doorgereden naar de meelfabriek aan de Tijnjestraat. Daar bleek dat er in de Julianastraat, Willem Lodewijkstraat en de Spoorstraat bommen waren gevallen waardoor er meerdere huizen waren beschadigd, waarbij echter geen brand was uitgebroken. Daarom verleende het le Piket van de brandweer, dat bestond uit de manschappen E. Schot, chauffeur P. Hartman, H. Pitstra, W. Jansen en J. de Haan, hulp om de bewoners van het woon huis Julianastraat 1 onder het puin van daan te halen. Weldra kreeg men echter het bevel in te rukken en om 23.15 uur was men weer terug in de kazerne. Er zijn door een onbekend vliegtuig 4 brisantbommen afgeworpen, maar er zijn vijf explosies waargenomen. Ook zijn er brandbommen afgeworpen, waarvan één is ontdekt op het terrein van Koopmans Meelfabrieken aan de Tijnjestraat, waar hij is uitgebrand zonder schade aan te richten. De eerste van deze 4 brisantbom men viel op het woonhuis Julianastraat 1, welk pand volledig werd vernield. Deze woning werd bewoond door de families Van de Berg en Te Winkel. Verder worden nog eens 4 woningen zwaar beschadigd, namelijk de woning Julianastraat 3, bewoond door de familie Zwolsman, twee woningen in de Willem Lodewijkstraat en nog een woning aan het Emmaplein. Bovendien lopen nog eens 70 panden in de omgeving glasschade op. Bij dit bombar- Koopmans Meelfabriek aan het Noordvliet omstreeks 1955

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 23