LcovoF^tA.!€ 22 De af te breken woningen aan de oostzij de van de Julianastraat in oktober 1954 Foto: Leeuwarder Courant dement valt direct één dode en raken zes personen gewond, waarvan één zwaar- en vijf lichtgewonden. Bovendien worden nog twee personen vermist. De eerste dode was de scholier Dirk Veltman, elf jaar oud, woonachtig op het adres Willem Lode- wijkstraat 151. Ook de spoorlijn Leeu- warden-Groningen raakt beschadigd, zodat de laatste trein uit Groningen bij de Greunsbrug wordt gestopt en de passa giers moeten uitstappen. Ze moeten hun reis lopend voortzetten, waarna de trein naar Veenwouden terug rijdt. Niet ontplofte bom Als gevolg van dit bombardement zijn de volgende personen om het leven gekomen: Op Julianalaan 1 de baby Johannes te Winkel, roepnaam Hansje, alsmede zijn moeder Johanna Wilhelmina te Winkel, geboren op 4 november 1917. Dit waren de twee personen, die aanvankelijk wer den vermist. Op Julianalaan 3 woonde de scheepsbouwkundige Evert Zwolsman, geboren 26 januari 1875, die zwaarge wond raakte en later overleed. Welk vliegtuig de bommen heeft afge worpen is niet bekend. Van de 25 in Enge land gestarte vliegtuigen zijn er vier neer geschoten door Duitse jachtvliegtuigen die afkomstig waren van het vliegveld van Leeuwarden, de Fliegerhorst. Dat was 16% van het totaal ingezette aantal vlieg tuigen. Waarschijnlijk is het een van deze vier geweest, die, omdat het door een Duits vliegtuig werd aangevallen, zijn bommenlading heeft afgeworpen. De Had- ley Page Hampden AT 148 van het 49e Squadron is rond 20.58 uur bij de stad Groningen neergekomen, waarbij er geen Koopmans Meelfabrieken aan het Nieuwe Kanaal rond 1935 overlevenden waren. De Vickers Welling ton Z 8370 van het 12e Squadron maakte rond 21.00 uur een noodlanding op Ter schelling, twee inzittenden sneuvelden. Omstreeks 21.07 uur werd een Vickers Wellington van het 142e Squadron ten noorden van Terschelling neergehaald en omstreeks 21.37 uur is een Vickers Wel lington van het 101e Squadron ten noord westen van dit eiland neergeschoten. Geen van de bemanningsleden van deze twee laatst genoemde vliegtuigen heeft dit overleefd. Het eerst genoemde toestel is neergeschoten door Paul Gildner in een Messerschmitt Me 110, terwijl Becker de drie andere vliegtuigen voor zijn rekening nam. Op 21 januari omstreeks 5.30 uur geeft het hoofd van de Luchtbescherming telefonisch aan de politie door dat er in de spoorsloot tegenover de Tijnjedwarsstraat vermoedelijk een niet ontplofte bom ligt. Deze sloot is later gedempt en maakt nu deel uit van de parkeerplaats van de CCF, waar onder het plaveisel de bom waar schijnlijk nog ligt. Inbraak door scholieren Op 8 maart 1942 om 3.45 uur meldt Wil lem Nauta, wonende op het adres Willem Lodewijkstraat 55, aan de politie dat 2 jon gens bezig zijn zich met een valse sleutel toegang te verlenen tot het pand Spoor straat 58 of 60. Deze woning is door het EHGELSCMË BOMMEL Thr doods» Dlnrfafavond Ltat dedorc Eiïg#Ziche vliegers menige urn va Üerj op gebied. Dc br iiir.L- li rand Vut men, wel kc- zij El «ton v#ri**h verooTiaBkwh In de meeste gevallen •Jwlil weinig mnte-Tlf-file ïi/hHiic. 3:i een pVnix Lu HeL Ncorden van het Laral tciiler werdtri wijken aanEevatif-n, WAA?dour verscheiden* wikifi- huizen zwaer en pp.l Vrü (root aantal Licht Éigd! wc-rdi'n Onder de bevolk-ing wr^rn vier perEtiJibn gedood. één zwaar- Hb lichlgvwond. Berichtgeving van het voorval in de Leeu warder Courant van 11 januari 1942 bombardement van 20 januari 1942 tijde lijk onbewoonbaar. Om 4.30 uur brengen de agenten Dekker en Van der Werf twee scholieren naar het bureau. Beiden zijn op heterdaad betrapt bij de inbraak in de Spoorstraat 60. Om 10.30 uur zijn de bei de jongens, na het opmaken van een pro ces verbaal, aan hun ouders overgedragen. De beide zwaar beschadigde woningen Julianastraat nummer 1 en 3 zijn later gesloopt en niet herbouwd. In het boek Wespennest Leeuwarden deel I wordt gemeld dat de Hadley Page Hampden AT 148 startte in het 44e squadron en dat bij het neerstorten het toestel deel uitmaakte van het 49e squadron. Het 44e squadron heeft echter nooit vanaf Scampton gevlogen en het vloog in december 1941 al niet meer met Hadley Page Hampden bommenwerpers. De eerste vermelding in het boek is moge lijk een tik- of zetfout.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 24