Lcovaë^tA.!€ 24 vluchtdier, dat de mens ten slotte is. Als de bliksem nam ze Gerben onder de arm en vluchtte de kerk uit, de gemeente ver steend achterlatend. Een socialistisch strijdlied in een kerk in die dagen? Je kon nog beter in de kerk lopen vloeken. De kerk van Miedema Uit de tijd dat mijn ouders in de Bleeker- straat en aan de Dokkumer Ee woonden, stamt ook de vriendschap van mijn vader met Andries Miedema. Ze gingen er in het voorjaar met de polsstok op uit om kievits eieren te zoeken. Miedema had aan de Dokkumer Ee een grote mast-, blok- en pompmakerij. In de werkplaats, een wat scheef hangend groot gebouw met een hoog dak, gebouwd in steen tot mans hoogte en daarboven van zwart geteerd hout, hing een heel aparte sfeer door het vrij spaarzame licht en alle werktuigen om hout te bewerken. Het rook er altijd heel lekker naar pek en al dat bewerkte hout. Er werden ook werktuigen voor de boerderij gemaakt zoals grasharken, schepmateriaal, hokken, houten emmers, karntonnen, stelen. Op de vrijdagse vee markt, achter de Beurs en achter het gerechtshof, verkochten de Miedema's al dat moois. Later richtte Miedema een christelijke gemeente op met veel aanhang in de wijk. Onder zijn woning, naast de werkplaats, was het 'vergaderlokaal', wat op de gevel te lezen was. Zelfben ik er een paar jaar op zondagschool geweest. Miedema kon heel gepassioneerd en boeiend bijbelver halen vertellen, vooral uit het oude testa ment. Er was met feesten een zangkwar tet, bestaande uit zijn oudste zoons met hun verloofdes, dat liederen uit de bundel van Johannes de Heer zong. Het klonk echt héél mooi in de oren van een zeven jarige. De nog bijna middeleeuwse rustige sfeer die in die jaren langs de Dokkumer Ee hing is ruw verstoord in de jaren zestig. Niet alleen de wijk maar ook de werkplaatsen en pakhuizen langs het water zijn afgebroken, slachtoffers van de vooruitgang in die jaren. Ook zijn de gemeenteleden van de kerk van Miedema verstrooid, zoals de joden na de verwoes ting van de tempel in Jeruzalem, en ook het vergaderlokaal is weg. Mijn ouders in 1949, vóór mijn vertrek als dienstplichtige naar voormalig Nederlands-Indië Collectie Joop de Jong Van Camstraburen naar de Peperstraat Aan het prettige bestaan in het winkeltje aan de Dokkumer Ee kwam helaas na eni ge jaren een eind. Er was geen huurcon tract en toen de oude eigenaar kwam te overlijden had de zoon, een niksnut van een vent volgens mijn vader, wel zin in een dergelijke gemakkelijke broodwin ning, zegde de huur op en nam de winkel over. Door de contacten die mijn ouders had den opgebouwd konden ze aan de zuidzij de van de toen nog smalle Peperstraat in Leeuwarden een oud pand uit 1645, num mer 8, huren. Hoewel het huis op foto's vrij breed en hoog toont viel de ruimte binnen erg tegen, ook door de zeer dikke muren. De woningen aan de zuidzijde van de straat waren echter toen al voorbe- muziek en klonken socialistische strijdlie deren. Mijn broer, toen zo'n vier jaar oud, lette goed op en kon onder andere melodie en tekst van 'Acht uur, acht uur, geen lan ger arbeidsduur', een echte topper in die dagen, heel goed nazingen. Met de kerst dacht een buurvrouw er goed aan te doen Gerben eens mee te nemen naar de Grote- of Jacobijnerkerk, een mooie gelegenheid om hem in kennis te brengen met de geboorte van de Hei land. En inderdaad, de metershoge kerst boom met kaarsjes in de kerk vond hij heel mooi. Ook de orgelmuziek en de zang waren heel interessant maar de muziek klonk heel anders dan hij gewend was en hij kon dus niet meezingen. Maar tijdens het gebed, toen behalve de dominee ieder een muisstil was, zag Gerben zijn kans schoon en begon keihard te zingen: 'Acht uur, acht uur, geen langer arbeidsduur'. Het moet heel mooi geklonken hebben, zo'n heldere kinderstem in die grote kerk met een prachtige galm, maar daar had de buurvrouw op dat ogenblik geen oren naar. Bij haar kwam de reactie op van het Trouwfoto van Rein de Jong en Anna van der Horst (3 juni 1916) Collectie Joop de Jong

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 26