Nieuws op straat Lcovaë^tA.!€ 27 Johannes Faber Iedereen zit wel eens een keertje te mijmeren over hoe goed het vroeger toch wel was of geweest moet zijn. Daarbij komen dan nog wel eens wat bijzondere herin neringen naar boven. Zo overkwam het ook mij op 22 november 2006. Dat was niet alleen omdat ik op die dag mijn verjaardag vierde, maar meer nog om de televisie-uitzending met de uitsla gen van de Tweede Kamerverkiezingen, die op die dag werden gehouden. En ondanks het feit dat het een ontroerend afscheid werd van Maartje van Weegen, gingen mijn gedachten toch meer terug naar de eerste naoorlogse Tweede Kamer verkiezingen van 16 mei 1946. Toen geen Maartje met de allereerste uitslagen, geen Ferdi Mingele met steeds maar tussen tijdse prognoses. Nee, deze mogelijkheden waren er toen niet en moesten we het doen met de middelen van de grootst mogelijke eenvoud. Ik werkte in die tijd bij de Friese editie van Het Parool. Weliswaar had ik daar een administratieve functie, maar op zul ke belangrijke dagen als die van verkie zingen werd iedereen gemobiliseerd bij de werkzaamheden om de uitslagen zo snel mogelijk 'op straat' te krijgen. Het eerste naoorlogse kabinet Het Parool was toen der tijd gevestigd in het pand van de voormalige Wiener Kap salon aan de Tweebaksmarkt, tegenover het gebouw van de Arbeiderspers met het dagblad Het (Vrije) Volk als zetel en dus werd het tussen deze twee dagbladen een strijd van jewelste om als eerste het nieuws aan de menigte, die intussen voor de beide gebouwen was gevormd, te bren gen. Een verzameling van mensen, hun kerend naar de laatste nieuwtjes van deze bijzondere verkiezingen. De technische hulpmiddelen waren toen nog minimaal: wij beschikten over slechts één telefoon aansluiting en dus moest de hulp van de buren worden ingeroepen om de diverse agenten in de provincie de gelegenheid te geven de uitslagen van de gemeenten door te bellen. Zo zetelde ik in de hal van muziekschool Naberman, om daar verkie zingsuitslagen te noteren. De jongste bediende Henkie Visser was de onmisbare schakel tussen de telefoonposten en de 'centrale' waar onder leiding van de heer Holsboer de uitslagen werden verzameld, gerubriceerd en becommentarieerd. Van daaruit werden de resultaten in de vorm van staafdiagrammen op grote borden opgetekend, terwijl de mensen op de Tweebaksmarkt met spanning toezagen hoe de Communistische Partij zich opwerkte tot grote winst en de toenmalige christelijke partijen samen veruit de meeste stemmen binnenhaalden. Het handmatig tellen van de stemmen nam flink wat tijd in beslag, alhoewel de gemeente om acht uur al de uitslag van Leeuwarden bekend kon maken. Maar toen was het voor het publiek nog flink wachten geblazen, allereerst op de uitslag van de provincie Friesland. Pas om elf uur kwam het resultaat van de laatste gemeente, Opsterland, binnen en de dis cussies op straat waren intussen volop aan de gang. Maar oh, wat werd het laat voor de totale uitslag bekend was! Tradi tiegetrouw was Utrecht de laatste, die omstreeks één uur de resultaten kon ver tellen. Maar toen bleek dat in Amsterdam Bekendmaking in 1933 van verkiezingsuitslagen bij het pand van het Volksblad voor Friesland, N.V. Drukkerij en Uitgevers Mij. de Arbeiderspers aan de Tweebaksmarkt 47

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 29