Lcovolc^LA.!€ Leeuwarden in de lange jaren vijftig 29 Dineke Dam In 2004 is de belangrijke collectie negatieven van de journalist Bas den Oudsten (Stolwijk 1927 - Ryptsjerk 1989) overgedragen aan het Historisch Centrum Leeu warden. Bas den Oudsten werkte als journalist aanvankelijk in het oosten en het cen trum van Nederland en later in Indonesië. Sinds 1951 was hij correspondent in Friesland van dagblad Het Parool, dat hem al gauw verzocht om zelf de foto's bij zijn stukjes te maken. Ook bij veel van de andere journalistieke functies die hij in de loop van de tijd vervulde, hanteerde hij de camera, al beschouwde hij zich zeker niet als persfotograaf. Hij was journalist en als zodanig onder andere medewerker van het weekblad De Spiegel (waarvoor hij vele toeristische reportages maakte), eindredacteur van het maandblad van de rijkspolitie en van het maandblad Dit is Friesland. Hij schreef boeken, veelal over Friesland en verlucht met eigen opna men, maar ook jongensboeken en samen met een Zwitserse fotograaf het boek Nederland, trefpunt in Europa, dat in vier talen verscheen. Ook werkte hij voor radio en televisie. Reizen van Oost-Europa tot Scandinavië en van Italië tot IJsland wer den op de gevoelige plaat gezet en later in reportages en lezingen verwerkt. Den Oudsten, getrouwd met een Friezin en lange tijd woonachtig in de gemeente Leeuwarden (Snakkerburen), bleef Fries land trouw. In 1971 werd hij voorlichter van de gemeente Smallingerland, wat hij twaalf jaar lang zou blijven. Boeiende beeldverhalen In 1998 selecteerde Johan van der Zee 85 opnamen van Bas den Oudsten voor het fotoboek Friesland is mooi, houwen zo!, dat volgens een recensie evenzeer een hommage aan de provincie als aan de fotograaf was. Nu de 'Leeuwarder' opna men uit de collectie inmiddels geïnventa riseerd en gedigitaliseerd zijn is het tijd voor een tentoonstelling. En daarbij ook voor een nieuwe uitgave van een ruime selectie foto's, ditmaal toegespitst op Leeuwarden en ook nu weer een boeiend beeldverhaal van de jaren vijftig en begin jaren zestig. Voor wie die tijd bewust heeft meege maakt is het niet zo gemakkelijk om bij het bekijken van deze foto's nostalgische gevoelens opzij te zetten en te bedenken dat de wereld van toen misschien toch niet zo gezapig was. Het was de tijd van de koude oorlog en er waren grote inter nationale crises (Korea, Suez, Hongarije). Inderdaad lag Leeuwarden in de luwte. Maar toch zien we ook op lokaal niveau grote veranderingen in gang gezet, aan vankelijk vaak gepaard aan de wederop bouw van na de oorlog. Veel van de gefoto grafeerde taferelen zouden enige jaren later al verdwenen zijn. En al verbinden wij de grote veranderingen in de vorige eeuw met de jaren zestig, de wortels lig gen vaak al in de jaren vijftig. Op de hierbij afgedrukte foto een indruk van de tentoonstelling, die al van af 5 april 2008 te zien is in het Historisch Centrum Leeuwarden. Het bijbehorende fotoboek is daar en in de boekhandel te koop. De aanvoer van kievitseieren op het Oldehoofsterkerkhof, april 1956 Foto: Bas den Oudsten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 31