ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Gezicht op Leeuwarden 31 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Proefschrift over Leeuwarder schil ders in de Gouden Eeuw Bestond de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw in Friesland werkelijk vooral uit portretten? Toonde in Fries land alleen de adel zich geïnteresseerd in schilderijen? Klopt het dat de schilder kunst in Friesland vanaf het overlijden van Wybrand de Geest zowel artistiek als economisch een zieltogend bestaan leid de? Volgens het huidige beeld wel, maar met zijn op 29 januari succesvol verde digde proefschift Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw toont de oorspronkelijk uit Oosterwolde afkomsti ge Piet Bakker overduidelijk aan dat dit beeld niet langer accuraat is. Nog altijd wordt gedacht dat tijdens de gou den eeuw alleen in steden als Delft en -Schilders, in Friesland en de markt k.kw schilderijen in de Gouden feuw Amsterdam belangrijke kunstschilders actief waren. Dat beeld van de Friese kunstgeschiedenis is onterecht, stelt Piet Bakker uit Amsterdam. Hoe wij tot nu toe over de schilderkunst in het Friesland van de gouden eeuw dachten, is vooral bepaald door onderzoek van Abraham Wassenbergh, van 1936 tot 1963 direc teur van het Fries Museum. De opvatting dat de kunst in Friesland op Holland achterbleef, is nu door Bakker in deze lijvige publicatie bijgesteld. Tezij- nertijd zal deze publikatie in de boekwin kel van het Historisch Centrum Leeu warden te koop zijn. Bouwplaat en ganzenbordspel van de Oldehove Het HCL heeft een nieuwe bouwplaat van de Oldehove en bijbehorend ganzen bordspel ontwikkeld. Het materiaal werd op dinsdag 12 februari voor het eerst gebruikt door leerlingen van groep 5/6 van christelijke basisschool de Arke te Wirdum. De bouwplaat en het ganzen bordspel behoren bij het erfgoed-educa tieproject Ondersteboven van de Oldeho ve. Tijdens dit programma komen leerlingen van 8 tot 10 jaar meer te weten over de geschiedenis van de Oldehove en de stad Leeuwarden. Nieuwe zondagmiddagactiviteiten in het HCL Het Historisch Centrum Leeuwarden is op 2 maart gestart met een nieuwe serie zondagmiddagactiviteiten onder de titel Verassend Verleden. Om de andere zon dag wordt een bijzonder onderwerp uit de stadsgeschiedenis in een korte presenta tie of lezing van maximaal een half uur belicht. Verder kan men elke zondagmiddag terecht voor een rondleiding langs de vas te expositie Het Verhaal van Leeuwarden en films uit de periode 1920-1980. Ook staat sedert eind februari in de doorloop naar de leeszaal een vitrine opgesteld waarin vondsten worden getoond die in 2006 door een drietal amateur-archeolo gen op de bouwlocatie van het HCL zijn gedaan. Vanaf 2 maart staat dus om de week Verassend Verleden op het programma. Meer specifieke informatie over de zon dagmiddagactiviteiten kan worden ver kregen via de aktiviteitenagenda op de website van het HCL. Jaren vijftig manifestatie van start Met de opening op 4 april van de ten toonstelling Leeuwarden in de luwte van foto's van Bas den Oudsten uit de periode 1950-1965 is een manifestatie van start gegaan over de lange jaren vijftig in Leeuwarden en daar buiten. De komende maanden komen er onder andere publica ties, lezingen en muziekavonden rondom dit thema. Het veerpontje tussen de Nieuweweg en de Zuidergrachtswal rond 1956 Foto: Bas den Oudsten Leova.V^ tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 33