Leova.V^ t-A.lt 33 Rob Röhrkohl Tot mijn aangename verrassing kwam ik deze naam tegen in het artikel over G.H. van der Meulen in Leovardia 24. Gelukkig is hij nog niet helemaal vergeten. Ik heb veel over hem gehoord van mijn moeder, die hem als klein meisje heeft gekend, begin jaren dertig op het Jelsu- mer Aldlan. Kort daarna is hij naar Leeu warden verhuisd, waar hij heeft gewoond op een schip aan de Emmakadef?) en op de verdieping van Over de Kelders 22(7). Hij was koperslager en schilder en had in de jaren dertig geregeld uitstalling van zijn werk in de vitrine van Muurtooi aan het Ruiterskwartier. Een paar jaar geleden heb ik getracht voldoende informatie over hem te verza melen teneinde te komen tot een artikel in Leovardia, maar ik kwam niet ver genoeg. Daarom bij deze een oproep aan degenen, die nog iets weten van Rob Röhr kohl, uit de eerste of uit de tweede hand, of die mogelijk werk van hem in bezit heb ben. Reacties graag schriftelijk, met tele foonnummer, aan het adres van dit blad. Sjoerd Cuperus, Leeuwarden Afbraak de Klanderij Naar aanleiding van het artikel in Leo vardia 24 over Een kalanderij op het Assepoestersland (II) stuur ik u hierbij een door mij tijdens de kortstondige bezet ting van hotel de Klanderij gemaakte foto. W.F. Scholte, Leeuwarden Friese kentekens Hierbij geef ik een aanvulling op het arti kel van mijn hand in Leovardia 14 van juni 2004. Dit lijkt een trage reactie, maar uit het hiernavolgende zal blijken dat het desalniettemin de moeite waard is. Ik beweerde in het artikel Bodders aan de Bleeklaan dat mijn grootvader in het bezit was van een auto met het kenteken B-454, maar 'ut unthoud is een breklik ding', want dit kenteken klopt niet. Ik ben hier achter gekomen door te neuzen in de website van Tresoar en wel de volgende: www.tresoar.nl/kentekens/index.php. Hier staan alle kentekens uit Friesland, de B-nummers, vermeld die zijn uitgege ven tot 1950. Tezamen met de Drentse nummers een unieke site in Nederland. Hierin traceerde ik de uitgifte aan mijn grootvader van nummer B-1048. Wat de site werkelijk bijzonder maakt zijn de foto's van allerlei typen auto's uit al die jaren vanaf het begin van uitgifte in 1906, vrachtauto's en motoren niet uitge zonderd. Een 'Fundgrube' voor de liefheb ber en veel foto's voorzien van commen taar door deskundigen uit Leeuwarden. Prachtig dat prille begin van al die voer tuigen waarvan de opvolgers de laatste jaren zo in het verdomhoekje staan. Maar zoals mijn leraar Engels Sytsema op de hbs al beweerde: 'My car is my castle'. Kees Siccama, Oldeberkoop

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 35