Liwwadders, waar is dit 34 i o Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 15 juli 2008 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. Aan de hand van twee foto's hebben de inzenders ontdekt, dat ze zijn genomen op het Herenwaltje, tussen Raadhuisplein en Nieuwestad NZ. Het Herenwaltje is een oude waterloop en heeft niet altijd deze naam gehad. Achtereenvolgens komen we tegen: in 1627 Raathuysburchwal, in 1649 Eerden- ofte Raedhuisburchwaltje, in 1664 Aerden waltje en in 1692 Heeren- waltie. Een eeuw later kreeg het de naam Eerdenwaltje en recenter, in 1839 Aarden- waltje en in 1843 Heerenwaltje. Deze straat kon pas na 1618 ontstaan, toen de magistraat het oude stadhuis, de Waltastins op de hoek van het Herenwal tje oostzijde en de Nieuwestad, verkocht met de bepaling, dat de gevel langs het water meer oostelijk moest worden gezet. Er zal toen een onbestraat voetpad langs het grachtje, dat in 1884 is gedempt, zijn ontstaan. Onder de goede inzenders bevond zich ook weer binnenstadkenner Jes Wasse naar. Hij doet als volgt verslag: "We bevin den ons op het Herenwaltje. De linkerfoto geeft een detail van het pand Herenwaltje 16, in 1927 ontworpen door architect A. Vroom in opdracht van aannemer G.W. Stienstra. De onderpui is volledig gemaakt van gewapend beton waarin enkele art deco-achtige elementen zijn aangebracht. Het materiaalgebruik is vrij uniek voor die tijd. Daarnaast twee fraaie dierenkoppen die de ingangspartij van het naastliggende pand, nummer 18, bekronen. Je moet van goeden huize komen om direct vast te stellen om wat voor dieren het gaat, wellicht een kruising tussen een koe en een schaap of ram. Het onvolprezen boekje In de Fortuyn, monu menten rondom het stadhuis van Leeu warden, uitgegeven tijdens de Open Monu menten Dag 1995 leert ons dat het pand is gebouwd in opdracht van Douwe Ruitin- ga, die meesterzadelmaker en koopman was. Wellicht vandaar de koppen van de leerleveranciers.' Zoals gebruikelijk is er onder de inzen ders weer geloot met als resultaat dat de boekenbon is gewonnen door de heer Maarten van Dorenmalen. Hij schrijft: 'volgens mij zijn de dieren op de dieren- kop-consoles paarden, dus eigenlijk moe ten we dan zeggen dierenhoofd-consoles.' Als u een en ander nog eens wilt gaan bekijken, let dan ook even op de verras sing die u wacht onder aan de linker pilas ter. Helaas wat weggewerkt door het hogere straatniveau, valt daar te lezen dat 'D.V.Jelgershuis den 26 april 1790' de eerste steen heeft gelegd. Voor de nieuwe opgave geven we u graag een steuntje in de rug: de foto toont het deurbeslag van een opvallend bouwwerk in de Leeuwarder binnenstad, dat in janu ari 1976 landelijk van zich deed spreken. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 36