MEMONIE-OON CERT bOUR HET STEDELIJK MUZIJK-CORPS, SittJj- oj ^rinéfuiuiii tc gceulimrêcm I! 1.1 GK LEGE Nil EH) VAN DE KOMST van 525. ZSL. XX. Prins Hendrilts ouder directie van den lieer P. Wedemeijer Qp DONDERDAG den 8 Julij 1869. Aankondiging van een muziekuitvoering op 8 juli 1869 in de Prinsentuin, ter gelegenheid van het bezoek van Z.K.H. Prins Hen drik, de jongere broer van Koning Willem III. Dit concert werd gegeven door het Stedelijk Muziekkorps, in 1865 voortgekomen uit het muziekkorps van de dienstdoende Schutterij. Petrus Wedemeyer jr. (1815-1883) was vanaf 1855 tot aan zijn dood in 1883 kapelmeester van dit muziekkorps

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 40