Lcovaë^tA.!€ 9 hoofd. In zijn la had hij een heleboel rotan rietjes die hij gebruikte om orde en tucht te bewaren, soms liep hij door de gangen met een karwats.' Wij kenden geen lijf straffen meer. Het bleef gelukkig bij straf regels, in de hoek staan of nablijven. Die tijden zijn veranderd. Er kwamen nieuwe, jonge leerkrachten met andere ideeën over onderwijs en opvoeden. Het schoolgebouw is niet veel veranderd en ademt nog steeds de sfeer van vroeger. De klassenfoto van mijn zesde klas heeft mij geïnspireerd tot het project Na schooltijd: portretten van mensen die een periode in hun leven met elkaar hebben doorgebracht en nu dus ongeveer dezelfde leeftijd hebben. "Wat is er van hen gewor den, wat houdt hen op dit moment bezig en wat herinneren ze zich nog van die tijd.' Ik wilde een belangrijk moment vast leggen van hun leven nu. Dat kan zijn in werk, liefhebberij of op een plek waar ze graag zijn. De portretten hebben geduren de een maand in bovengenoemde school gehangen, samen met de schilderijen die de kinderen van groep acht maakten van hun gedroomde toekomst. In het boekje dat ik er van gemaakt heb komen verle den, heden en toekomst bij elkaar door middel van de portretten, teksten en de 'toekomstschilderijen' van groep acht van de Koningin Wilhelminaschool. Het boekje, met een voorwoord van Hendrik ten Hoeve, is te verkrijgen in de winkel van het Historisch Centrum Leeu warden. Klassefoto van de zesde klas van de Maria Louiseschool in het schooljaar 1969-1970. Op de voorste rij vlnr: Marja Feenstra, Sietie Fee- nema, Wiepie Bosgraaf, Tinie van der Meulen, Wim Teeuw, Maarten Koopmans, Robert Molenaar. Tweede rij vlnr: Eelko ten Wolde, Linda Boersma, Tilja Jansma, Johan Boeijenga, Rob Smedema, Froukje van Huizen, Fransien Jellema, Hedwig Feenstra, Minke Geertsma. Derde rij vlnr: Marijke Boonstra, Willie van der Veen, Tjergina Postma, Jan Altena, Gosse van der Veen, Douwe Brouwer, Tea Boonstra, Wilma Koole, Ben de Gries. Vierde rij vlnr: Heieen Harmens, Karei Bijlsma, Olga Steenhuizen, Jitze Hofman, Metsje de Boer, Hennie Busscher, Bouke van der Velde, Harry Wouterlood van Doesburg. Achteraan meester Van Wessel Collectie W. Koole

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 11