Lcovaë^tA.!€ 11 De noordwestzijde van de Groningerstraatweg nabij de Goudsbloemstraat, vóór de wegverbetering in 1947. Opvallend zijn de grondstroken tussen trottoir, fietspad en hoofdrijbaan hond, die er onder zat. Je had de indruk, dat het dier het niet vervelend vond, want Hobma paste er ook goed op. Als hij veel klanten in de buurt van zijn kar had en het was slecht weer of er lag sneeuw, dan werd er steeds een houten schot op de grond gelegd, waarop de hond droog kon liggen. Weer een strook verder was de zaak van Dekinga. Dit was de fietsenmaker van de buurt en hij verkocht ook petroleum. Aan de weg had hij nog een benzinepomp. Vanuit ons huis liepen we viermaal daags naar de Hofschool, een forse tippel, maar er was veel te zien onderweg. Op de hoek van de Bleeklaan, waar nu een appartementencomplex staat, was een groot bodeterrein (vergelijkbaar met het bode terrein op het O ldehoofster kerkhof), met aan de zuidkant een boerderij, die was omgebouwd tot kantoor van de gasfa briek. Tot aan het Hoeksterend werd het gehele gebied in beslag genomen door die gasfabriek, met uitzondering van een klein oud (brugwachters?) huisje aan de stadskant van de Hoeksterpoortsbrug. We waren altijd erg geïmponeerd door de enorme bergen cokes, die er lagen. fietspad en weer een strook grond en dan de verharde weg van kinderkopjes. Bij regenweer waren de grondstroken een grote modderpoel en er moeten nog ergens foto's bestaan, waarop kinderen in die modderpoelen aan het hengelen zijn. De noordkant van het eerste stuk zag er ook anders uit. Er waren paadjes, die niet helemaal loodrecht op de Groninger straatweg liepen, met aan weerszijden huizen, die ruggelings tegen elkaar ston den: het Werkmanslust. Aan de kant van de Groningerstraat weg eindigden deze rijen huizen in dwars staande panden. Het grootste afsluitende pand was café Stadszicht. Daarnaast was de winkel van Hobma, die de volgende twee rijen huizen afsloot. De kruidenierswinkel werd gerund door de vrouw en de kinderen en hij zelf bracht tweemaal daags melk rond. 's Morgens vroeg werd de grote zware hondenkar, voorzien van het opschrift Lij- empf, in beweging gezet door de grote i.%£t]OMitilaE<>. LEEL'WAKDflN Hotel Stadszicht

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 13