DANSINSTITUUT A. R. EPEMA LEEUWARDEN 20 gebied der danskunst'. En ter wille van zijn omzet vertelde hij er ook nog bij, dat er door hem ook lessen in de provincie konden worden gegeven zonder verhoogd tarief. Lettend op het reeds gememoreer de elitaire karakter van de dansschool van Leviet, zou de dansschool van Adema een opening bieden voor de wat minder elitaire Leeuwarders. En wellicht zou deze kwalificatie ook van toepassing kun nen zijn op De Jongs Dansschool, ook al sinds de jaren dertig bezig de mensen in Leeuwarden aan het dansen te krijgen. Omdat in die jaren ook op dansgebied de integratie nog niet erg gevorderd was, werden zowel bij Adema als De Jong afzonderlijke clublessen gegeven voor rooms-katholieken! Want stel je voor. Achter het hek In de tweede helft van de jaren dertig was ik als jongste van zeven kinderen en ook wat leeftijd betreft, meer een 'opnemer' dan een deelnemer in het gezin. En zo ont ging het mij niet, dat mijn oudste broer eens in de week zijn nette pak (compleet met vlinderdasje) aantrok om met een voor ons onbekende bestemming te ver trekken. Pas later kwamen wij erachter dat hij op dansles was. Niet bij Adema of De Jong, maar bij Henk Craanen, een nieuwkomer toen op dansgebied en een man met vernieuwing, zoals hij werd aan gekondigd. De lessen werden gegeven in de bovenzaal van het restaurant in de Prinsentuin (nu de Koperen Tuin) en dat gaf toch ook direct wel een paar proble men. De vloer van de zaal was wat ruw en vrij ongelijkmatig en daarom had de jonge dansmeester er eigenhandig platen tri plex op getimmerd en met paraffine inge smeerd. Daarbij kwam nog eens dat de Prinsentuin 's avonds voor het publiek was gesloten en er stond toen nog een flink hekwerk om de tuin. Craanen had de sleutel van het hek en kon dus de groep binnen laten, waarna het hek op slot ging. Laatkomers moesten over het hek klim men. En voor de te laat komende dames was het te hopen dat zij vergezeld waren van een galante ridder, die niet opzag tegen een klimpartijtje om de sleutel op te halen. Zo ervoer mijn oudste zuster het ook, want zij ging het tweede jaar samen met haar broer ook naar Henk Craanen. - OPENING 2 SEPT. 1945 CÜTVt:Tt5I.-J WESrEKFLftNTAGE Mo 'Huisodra. WILlEM SFRENÜER5TRMT ta, □AN S SEIZOEN 1945-1946 Tot an mat gelegenheid int inschrijving voor. q Lewihgwi b. Vtrwlgujnvï Iwtnpi" Zmvirru-qiv d Speciaal ft st CVibi. F Gf-UWHMI F SptcM» "urp^ó d.Lu, -BW VvKrnh r-q. y. l'iivv-kiUHi na p'ai AAHG ITTt DlMtfe-JlCïl 'i rn H fcnriLTMVI.134-rflH-Tl JtT Iftdiraa ..W4*h 1.4 l*i 2 "jT T»l*l na» B-TM. Affiche voor de opening van dansschool Epema aan de Westerplantage in 1945 Thuis kregen we wel uitgebreid verslag over de nieuwe dansen, zoals bijvoorbeeld de Lambeth-walk, de Boomps-a-daisy en de Chestnut-tree. Het ultieme dansgevoel kreeg je toen natuurlijk bij de muziek van Victor Sil vester. Met name de slowfox was daarbij erg populair en in het bijzonder de Penny Serenade van de in Harlingen geboren Melle Weersma, die met zijn compositie wereldberoemd werd. Het tussen- of eind- bal was een echte gebeurtenis. De dames, gekleed in lange japonnen, versierd met mooie corsages en de heren in hun beste pak, keurig afgekleed met een sierlijke das, lieten zich, als gold het een koninklijk gezelschap, per taxi deftig naar de Breed- straat vervoeren, waar in Zalen Schaaf de bals meestal plaatsvonden. Een andere broer belandde voor de danskunst in het clubgebouw op de Nieu- weburen, vlak naast het hoekpand met de Monnikemuurstraat. Acuut vond hij daar de liefde van zijn leven en ze lieten (even eens acuut) samen het dansen voor wat het was. En zo is het maatschappelijk nut van het dansen in Nederland al weer De ploeg van dansschool Epema in het Vosseparkje op zondag 19 maart 1947. Staand vlnr: Jannie Jan de Vries, Ymkje Mendel, Johannes Faber, Hyke de Jong, Sjoerd Greben en Alie Pot. Geknield vlnr: Annie Bouwense, Martha Visser, Lies Faber, Anton Biegel en Folkje uit Teems) Collectie J. Faber Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 22