Lcovolc^LA.!€ Beter met Bleeker (1919-2009) 25 Kees Siccama De geschiedenis van de familie Bleeker is verweven met foto's en brillen. Drie gene raties Leeuwarder middenstanders die zijn begonnen met Jogchum Bleeker (1885- 1954). Jogchum, van geboorte Leeuwarder, ver trok in het begin van de vorige eeuw naar Nijmegen waar hij een opleiding volgde in de 'photographiesche wetenschappen'. Daar ontmoette hij Theodora Theunissen, met wie hij in 1912 huwde. Zij woonden in Hees toen zoon Harry werd geboren in 1913 en verhuisden naar Maassluis waar in 1915 Wilhelm (Willy) ter wereld kwam. Of het heimwee was of niet, Jogchum ves tigde zich kort hierna op Achter de Hoven als portret- en reportage fotograaf. Dat ging hem goed af. Naast vakman was hij een handige knutselaar waardoor hij het bewerken van zijn producten in eigen hand kon houden. Zakelijk ging het hem voor de wind zodat hij rond 1921 zijn (eer ste) winkel kon openen aan de Nieuwebu- ren. Tot grote vreugde van het echtpaar was hun derde kind een meisje: Grietje, geboren in juli 1923. Zij bleek niet levens vatbaar en stierf na twee weken. 'Deze slag*, zegt kleinzoon Joop Bleeker, 'is mijn grootmoeder niet te boven gekomen. Over Grietje werd nooit gesproken. Er waren geen woorden voor.' Zakelijke verschillen De beide zoons bezochten de Arendstuin- school en groeiden op als kinderen in de stad waar zij later zouden blijven wonen en werken. Na vijfjaar komt er een groter pand beschikbaar aan de Voorstreek 68. Jogchum ontwerpt als één der eersten een apparaat voor pasfoto's, in de deur van de winkel. De klanten stonden ervoor in de gang. In dit pand zal Willy Bleeker na 1936 zelfstandig verder gaan als portret fotograaf, waarmee hij zijn vader opvolgt. Na zijn vertrek vestigt zich hier een ande re fotograaf en pas in 2007 verdwijnt de naam Willy Bleeker van de gevel. Rond 1936 vinden we het adres van bei de andere Bleekers op Over de Kelders, het pand waar later drukkerij Bouwman is gevestigd. Alle drie leden van het gezin richten een vof (vennootschap onder fir ma) op, die pas wordt verbroken met de dood van hun vader in 1954. Onderwijl vertrekt Harry (1913-1987), die bij de burgerlijke stand is aangegeven als Harke Sjerps, naar Rotterdam voor een opleiding als opticien, die hij afsluit met het vakdiploma. Vanaf dat moment krijgt de winkel, eerst op Over de Kelders en rond 1940 in de Peperstraat 9 een dub bele functie: optiek en fotografie. Harry adverteert met de slagzin 'Beter met Bleeker' en 'Bleeker midden in de Peperstraat 9'. Willy aan de Voorstreek laat weten: 'Foto Bleeker, alléén Voor streek 68'. Dat zijn zakelijke verschillen, persoonlijk kunnen de broers het wel met elkaar vinden, al zijn ze beiden zeer ver schillende persoonlijkheden. Harry is in vergelijking met zijn broer introverter. Hij uit zich als meespelend lid van toneelver eniging Ten Kate, draagt het liefst mooie kostuums en regisseert toneelstukken bij amateurgezelschappen en scholen. Bij de Warenschouw' behoort hij tot de meest frequente deelnemers. Het gezin Bleeker in 1937. V.l.n.r. Jogchum, Theodora, Willy en Harry Collectie Joop Bleeker Betaling in natura De oorlogstijd doet ook een bijzonder beroep op de vindingrijkheid van opticifin en fotograaf. Over deze ongemakken kan Klaas Smit (1930), langjarig medewerker van de Bleekers, meepraten. Hij trad als 15-jarige in dienst als leerling en ging in 1995 met pensioen. Hij startte op de fiets; niet om pakjes af te leveren, maar om op

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 27