Nieuws van Aed Levwerd Leova.'c^LA.It 28 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl De prijs bestond uit een weekend Vlieland voor twee personen. Op verzoek van de stichting had Sytse Broersma, tekstschrijver/ componist/ muzikant, het winnend gedicht op muziek gezet. Sytse zong het met pianobegelei ding en overhandigde Gerrit Hoekstra een cd met het lied. De tweede prijs werd gewonnen door Goff Spoelstra met een gedicht zonder titel. Hij ontving een op het gedicht geïn spireerde aquarel, gemaakt door de beel dend kunstenaar Ben van Doorn. Na afloop van het programma werd onder leiding van Peter Karstkarel het kerkhof bezocht. Speciale aandacht was er voor de gerestaureerde grafzerk van Bet- zy Akersloot-Berg. Ter afsluiting was er om 16.00 uur een onthulling bij de terminal van rederij Doeksen. Wethouder Tom van Mourik nodigde de beide prijswinnaars uit hun eigen gedicht te onthullen. De gedichten zijn op folie op de ramen van de terminal geplakt, zodat iedere badgast jaar in, jaar uit, de gedichten kan lezen. Thom Zomerschoe vertrekt als bestuurslid Thom is vanaf de oprichting van Aed Lev werd actief geweest als bestuurslid. Vanaf het begin had hij een grote affiniteit met de stedelijke archeologie en het is dan ook niet vreemd dat hij mee aan de wieg heeft gestaan van de zelfstandige werkgroep Archeologie, die nu een goed jaar werk zaam is. Zelfheeft Thom het nodige graaf werk niet geschuwd: zo was hij doende in het Patershuys, op het Blokhuisplein, in zijn eigen huis, in de Kleine Hoogstraat, in 'De Witte Non' in de Grote Kerkstraat en in het bijzonder moet worden genoemd dat hij de resten van de vroegere Orange- rie in de Prinsentuin heeft blootgelegd. Het bestuur is Thom zeer erkentelijk voor de grote betrokkenheid waarmee hij zich heeft ingezet voor Aed Levwerd en voor de zorgvuldige formuleringen waar- Gerrit Hoekstra ontvangt de eerste prijs uit handen van Wim Gieles Foto: Ad Fahner Vlieland, 31 mei 2008 De LHV Aed Levwerd organiseerde in samenwerking met de stichting Herden king J.J. Slauerhoff een cultuurhistori sche activiteit op Vlieland. Er is intensief samengewerkt met direc teur/conservator Marian Domna van het Tromps Huys. Hierdoor was het mogelijk een zeer aantrekkelijk cultuurhistorisch programma aan te bieden voor leden van Aed Levwerd en voor de prijswinnaars, juryleden, bestuur en sponsoren van de stichting Herdenking J.J. Slauerhoff. 's Ochtends om 9.00 uur vertrok de veerboot van rederij Doeksen uit Harlin- gen met 84 personen. Tot grote verrassing van de (circa 65) leden van Aed Levwerd voer de boot onder de Leeuwarder vlag! Wethouder van onder meer cultuur van Vlieland, Wim Gieles, heette ons allen hartelijk welkom tijdens het koffiebuffet in Badhotel Bruin. De Vlielandkenner en gids Jan Houter verzorgde zeer enthousiast de dorpswan deling. Een deel van de groep bezocht museum Tromps Huys waar directeur Marian Douma de rondleiding verzorgde met onder andere aandacht voor de zee schilder Betzy Akersloot-Berg. In Badho tel Bruin werd de lunch gebruikt. Na een feestelijk middagprogramma werd de prijsuitreiking verricht door Wim Gieles, nadat de voorzitter van de jury, Lida Dijkstra, het juryrapport had gele zen. De eerste prijs werd gewonnen door Gerrit Hoekstra met het gedicht 'Koers'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 30