Lcovaë^tA.!€ 29 Scheidend bestuurslid Thorn Zomerschoe Foto: Jes Wassenaar mee hij bepaalde problemen en vraag stukken onder woorden wist te brengen. Maar ja, statutair moet een bestuurslid na 8 jaar opstappen. Berne-iepenloftspul 2009 Het historisch jeugdboek Spegelspreuk, geschreven door Lida Dykstra in opdracht van Aed Levwerd, is gekozen voor het Berne-iepenlofspul te Oosterwierum in 2009. Het boek zal voor toneel worden bewerkt door Hans Brans van Keunst- wurk. Een fantastische promotie van de geschiedenis van onze stad in de provins- je. Oproep Verreweg de meeste leden hebben de con tributie over 2008 al voldaan. Willen dege nen die nog niet hebben betaald dit alsnog doen? Vergeet u dan niet uw lidmaat schapsnummer, dat u vindt op de envelop pe waarin u Leovardia ontvangt, te ver melden, evenals uw naam en adres. Zo nu en dan komt een verzonden Leo vardia onbestelbaar terug. Bij verhuizing graag uw nieuwe adres doorgeven aan de ledenadministratie, Postbus 6027, 8902 HA Leeuwarden. Aed Levwerd Pommeranten Pries 2008 Op maandag 24 november 2008 wordt de Pommeranten Pries 2008 uitgereikt. De uitreiking is onderdeel van een avond rondom de presentatie van de derde cul- tuurtoeristische wandelroute, de Route Bekende Leeuwarders. Mede namens de jury van de Aed Lev werd Pommeranten Pries wordt U hierbij van harte uitgenodigd. Lokatie en aanvangstijd kunt u vanaf oktober vinden op onze website www.aed levwerd.nl en worden ook bekend gemaakt via berichten in de lokale- en regionale pers. Een lid van de werkgroep archeologie in actie. Robbie Ferwerda speurt naar meta len voorwerpen ter plekke van het afge brande restaurant Kota Radja aan het Schavernek Foto: Hans Jorna De Blokhuispoort stond centraal tijdens de Open Monumentendag op 13 september 2008 en trok wederom duizenden nieuwsgierige bezoekers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 31