ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Jöfidaq U/fom Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Oorlogsaffiches HCL digitaal beschikbaar Eén van de fraaiste verzamelingen affi ches uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland is onlangs gedigitaliseerd. Eind april zijn ruim 1400 affiches uit de jaren 1937-1948 beschikbaar gesteld via de beeldbank van het HCL. De affiches maken deel uit van de omvangrijke en interessante verzameling oorlogsdocu mentatie die in 1984 door Jan de Roos aan het toenmalige gemeentearchief is geschonken. Tot zijn ziekte en dood in 1986 heeft De Roos zich beziggehouden VANOBRIESCHEAFD OP HET ZAAILAND LEEUWARDEN VAN14-1Ó OUfi bËNPANSMAALTUDHET CONCEPT BTAFDEKEST VAH >2-00 15-30 [ALLEN HAJtTEUJKWELKOM j Bekendmaking voor een bijeenkomst van de Nederlandsche Arbeidsdienst op het Zaailand. Eén van de vele affiches uit de collectie De Roos die onlangs via de beeld bank Leeuwarden beschikbaar zijn gesteld met het ordenen van het materiaal. In 1990 verscheen een catalogus en was er een overzichtstentoonstelling te zien. In de loop der jaren zijn gedeelten van de verzameling uitgeleend aan personen en instellingen, onder andere ten behoeve van exposities. Afscheid Jan Folkerts Op donderdagmiddag 26 juni heeft Jan Folkerts officieel afscheid genomen van collega's en andere relaties binnen en bui ten de gemeente Leeuwarden. Sinds 2000 was Folkerts werkzaam als gemeentear chivaris en directeur van het HCL en sinds een paar jaar ook als hoofd sector Informatiebeheer van de gemeente. Onder zijn leiding is de dienstverlening de laatste jaren verbeterd, onder andere door versterking van de educatieve activiteiten en uitbreiding van de personeelssterkte. Verder was hij nauw betrokken bij de organisatie van nieuwe taken op het gebied van het gemeentelijke kunstbe heer, het beheer van het Pier Pander Museum en de opening van de toonaange vende nieuwbouw van het HCL op 30 november 2007. Jan is per augustus be gonnen als gemeentesecretaris in Litten- seradiel. Cursus Stadsgids Historisch Leeuwarden In juni organiseerde het HCL voor de eer ste keer de cursus stadsgids 'Historisch Leeuwarden'. De cursus was bedoeld voor liefhebbers van de Leeuwarder historie die zich op het gidsen wilden toeleggen of als gids of rondleider al actief waren. Gedurende drie zaterdagmiddagen wer den de cursisten ondergedompeld in de Leeuwarder historie en van kenners als Andries Monna, Ad Fahner en Jesse Was senaar leerden zij de kneepjes van het gidsenvak. Gastspreker Jan-Dirk van Ravenstein hield een inleiding over pre sentatietechnieken. De bijeenkomsten werden geleid door Hester Postma. Waar schijnlijk komt er een vervolgcursus. Mogelijk kunnen de nieuwe gidsen al snel aan de slag, want de VW heeft inmiddels een groot deel van de regie over de stads wandelingen overgeheveld naar het HCL. Nieuw arrangement historisch Leeuwarden Stichting Praamvaren, Museum De Grut- terswinkel en HCL zijn onlangs gestart met een arrangement 'Historisch Leeu warden'. Het arrangement begint in De Grutterswinkel in de Nieuwesteeg 5. Ver volgens wordt vanaf de Nieuwestad met een praam door de grachten naar de Prin sentuin gevaren. Onderweg vertellen de schipper en de gids het een en ander over de omgeving. In het HCL staat de vaste presentatie 'het verhaal van Leeuwarden' centraal. Het arrangement duurt een klei ne 2 uur en kost 12,50 per persoon (inclusief koffie en oranjekoek). Er kan alleen geboekt worden door groepen van minimaal 10 en maximaal 20 personen en voor dinsdag tot en met vrijdag. Boeking en betaling bij De Grutterswinkel (tele foon 058-2153427). Leeuwarder bruggen belicht in Museumhavenpublicatie Onlangs heeft de presentatie plaatsge vonden van de publicatie De bruggen van Leeuwarden, een uitgave van Museumha ven Leeuwarden. In het fraai geïllustreer de, door Leendert Plaisier geschreven boekje wordt de circa duizendjarige geschiedenis van de Leeuwarder bruggen bouw op heldere wijze belicht. Het boekje is zowel te koop bij de reguliere boekhan del als bij het HCL. Leova.'c^LA.It

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 32